Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Metodologijos ir analizės skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Darbo pobūdis

 • Metodologijos ir analizės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 12
 • Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga pagal Skyriaus kompetenciją atlikti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) pavestas funkcijas įgyvendinant valstybės politiką audito, finansinės atskaitomybės, turto ir verslo vertinimo ir nemokumo – įmonių bankroto ir restruktūrizavimo, fizinių asmenų bankroto – srityse.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • rengia apklausas analizei, analizuoja ir vertina nacionalinius asmenų bankroto ir restruktūrizavimo procesų duomenų bazių duomenis, audito rinkos ir audito atlikimo, turto ir verslo vertinimo ir apskaitos kokybę;
 • pagal kompetenciją atlieka teisės aktų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, skaičiavimus ir prognozavimą įmonių restruktūrizavimo ir asmenų bankroto proceso, turto ir verslo vertinimo, apskaitos ir audito srityse;
 • rengia ataskaitas, pažymas, kitus dokumentus, vaizdinę medžiagą (duomenų lenteles, diagramas) pranešimams, apžvalgoms bei Tarnybos interneto svetainei apie įmonių restruktūrizavimo ir asmenų bankroto, turto ir verslo vertinimo, apskaitos ir audito reglamentavimo eigą;
 • atsako už Tarnybai teikiamų duomenų, reikalingų analizei ir išvadoms rengti, gavimą iš restruktūrizavimo ir bankroto administratorių ir įmonių, turto ir verslo vertintojų ir audito įmonių bei auditorių, naudodamas matematinius modelius, tikrina teikiamų duomenų kokybę;
 • siekdamas užtikrinti Tarnybai teikiamos informacijos analizės kokybę, analizuoja apklausų ir tyrimų rezultatų kokybės rodiklius ir rengia išvadas;
 • siekdamas užtikrinti Skyriui pavestų uždavinių vykdymą atnaujina Tarnybai teikiamų ataskaitų formas, tvarko ir prižiūri sukauptų ir apdorotų duomenų bazes;
 • siekdamas, kad būtų gerinama Tarnybai teikiamos informacijos kokybė, kaupia ir nagrinėja naujausią metodinę literatūrą ir kitų šalių patirtį kaupiant ir apdorojant Tarnybai teikiamų ataskaitų duomenis, skaičiuojant rodiklius bei atrankos kriterijus ir pritaiko tai įmonių restruktūrizavimo ir asmenų bankroto proceso, turto ir verslo vertinimo, apskaitos ir audito sričių analizėje;
 • siekdamas plačiau taikyti šiuolaikinius imčių metodus statistiniuose tyrimuose ir analizėje įmonių restruktūrizavimo ir asmenų bankroto proceso, turto ir verslo vertinimo, apskaitos ir audito srityse rengia ir diegia atrankos kriterijų planus, skaičiuoja rodiklius pagal Skyriui suformuluotas užduotis;
 • siekdamas pagerinti rodiklių tikslumą, analizuoja Tarnybai teikiamų duomenų panaudojimo galimybes atliekant analizes, tobulina imties planavimo ir analizės rodiklių skaičiavimo metodus;
 • rengia analitinę informaciją apie Tarnybai teikiamų duomenų rodiklių ir kokybės raidą įmonių restruktūrizavimo ir asmenų bankroto proceso, turto ir verslo vertinimo, apskaitos ir audito sričių analizėje;
 • skaičiuoja, analizuoja ir dokumentuoja Tarnybai teikiamų duomenų analizės charakteristikas, siekdamas nuolat jas gerinti;
 • siekdamas pagerinti rodiklių tikslumą, diegia naujas tyrimų ir analizių metodikas, tobulina vykdomus tyrimus bei analizes ir rodiklių skaičiavimo metodus, seka šiuolaikinių duomenų tyrimo ir analizės metodų vystymą pasaulyje, analizuoja jų taikymo galimybes įmonių restruktūrizavimo ir asmenų bankroto proceso, turto ir verslo vertinimo, apskaitos ir audito srityse;
 • įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Skyriaus vedėjo ir Tarnybos direktoriaus pavedimus bei užduotis.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų įmonių analizės darbo patirtį;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu (pagal Europass);
 • mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
 • būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, įmonių restruktūrizavimo ir asmenų bankroto procesus, turto ir verslo vertinimą, apskaitą ir auditą.
CVB client

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: