Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Metodologijos ir analizės skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Darbo pobūdis

 • Metodologijos ir analizės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 12
 • Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga pagal Skyriaus kompetenciją atlikti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) pavestas funkcijas įgyvendinant valstybės politiką audito, finansinės atskaitomybės, turto ir verslo vertinimo ir nemokumo – įmonių bankroto ir restruktūrizavimo, fizinių asmenų bankroto – srityse.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • teikia pastabas ir pasiūlymus dėl patvirtintų verslo apskaitos standartų pakeitimų, metodinių rekomendacijų ir jų projektų tobulinimo;
 • rengia audito įmonių ar auditorių veiklos, bankroto ir restruktūrizavimo administratorių ir įmonių veiklos, turto ir verslo vertintojų veiklos, sudarytų finansinių ataskaitų rinkinių kokybės patikrinimų metodinę medžiagą (metodologiją);
 • rengia metodinę medžiagą asmenų bankroto ir įmonių restruktūrizavimo administratoriams, turto ir verslo vertintojams, auditoriams ir audito įmonėms bei teikia Tarnybos skyriams metodinę pagalbą asmenų restruktūrizavimo ir bankroto, turto ir verslo vertinimo ir audito veiklos klausimais;
 • siekdamas tenkinti vartotojų grupių (audito įmonių ir auditorių, turto ir verslo vertintojų, buhalterių, bankroto ir restruktūrizavimo administratorių) poreikius ir jiems teikiamų paslaugų kokybę, dalyvauja atliekant vartotojų nuomonių tyrimus dėl teikiamų paslaugų kokybės;
 • dalyvauja rengiant Tarnybai teikiamų duomenų atliekamų analizių rezultatų kokybės rodiklius;
 • nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, analizuoja nacionalinę ir užsienio šalių patirtį, tobulina ir plečia žinias nemokumo, vertinimo ir audito metodologijos srityje;
 • rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl nemokumo, vertinimo ir audito metodikos vykdymo;
 • rengia ir prisideda rengiant koncepcijų, strategijų, tarpinstitucinių veiklos planų, Tarnybos strateginių dokumentų projektus, jų vykdymo ataskaitas;
 • teikia pasiūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių apskaitą ir audito kokybę, tobulinimo;
 • įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Skyriaus vedėjo ir Tarnybos direktoriaus pavedimus bei užduotis.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų apskaitos ir (ar) audito darbo patirtį;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu (pagal Europass);
 • mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
 • būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, auditą, buhalterinę apskaitą, finansinę atskaitomybę ir biudžetinių įstaigų veiklą, tarptautiniais audito standartais, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Parlamento direktyvomis, reglamentuojančiomis apskaitą, finansinę atskaitomybę ir audito viešąją priežiūrą.
CVB client

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: