Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Miesto plėtros skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Panevėžys - Panevėžio miesto savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Miesto plėtros skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 12
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto (toliau – valstybės tarnautojo) pareigybė reikalinga rengti, organizuoti ir prižiūrėti viešosios ir privačios partnerystės projektų dokumentus, vadovaujantis šią sritį reglamentuojančiais teisės aktais.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • organizuoja, koordinuoja rengimą ir dalyvauja rengiant viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės (toliau – VPSP) dokumentų projektus;
 • rengia VPSP investicinius projektus, finansinių ir ekonominių projektų analizes, projektų finansų modeliavimą, VPSP kaštų prognozavimą pagal patvirtintas metodikas ir rekomendacijas ir reikalingus tipinius dokumentus;
 • pagal kompetenciją nagrinėja Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, pranešimus, prašymus, skundus, rengia atsakymus į juos;
 • rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
 • rengia, tikslina viešųjų pirkimų ar mažos vertės prekių, paslaugų pirkimų technines sąlygas, užduotis ir kitus dokumentus, vykdant pirkimus, susijusius su šiai pareigybei priskirtomis funkcijomis;
 • rengia sutarčių, papildomų susitarimų prie sutarčių, susijusių su šiai pareigybei priskirtomis funkcijomis, projektus;
 • teikia paklausimus ir nustatyta tvarka gauna informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų, viešųjų registrų skyriaus veiklos klausimais;
 • konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis skyriaus veiklos klausimais;
 • atstovauja Savivaldybei institucijose, įmonėse, įstaigose, organizacijose, kai nagrinėjami skyriaus veiklos klausimai;
 • kontroliuoja sutarčių, papildomų susitarimų prie sutarčių, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, susijusių su šiai pareigybei priskirtomis funkcijomis, vykdymą;
 • dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, analizuoja informaciją ir pateikia nuomonę pareigybei priskirtos kompetencijos klausimais, kad būtų įgyvendinti darbo grupėms ar komisijoms suformuoti uždaviniai;
 • teikia Komunikacijos skyriui, žiniasklaidos priemonėms informaciją pagal priskirtas funkcijas;
 • tvarko įstatymu priskirtus registrus ir duomenis teikia valstybės registrams;
 • siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitą skyriaus valstybės tarnautoją;
 • atlieka kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, atitinkančius skyriaus funkcijas.

Reikalavimai

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį;
 • patirtis viešosios ir privačios partnerystės projektų rengimo ar įgyvendinimo srityje būtų privalumas;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų valdymą, raštvedybą, ir kitais teisės aktais, reikalingais priskirtoms funkcijoms vykdyti;
 • gerai žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos investicijų, Koncesijų, Viešųjų pirkimų įstatymus, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą ir juos lydinčius teisės aktus;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu).
CVB client

Panevėžio miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: