Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Miesto ūkio ir transporto departamento Būsto administravimo skyriaus Pastatų administravimo poskyrio Vyriausiasis specialistas

Vilnius - Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

1. Miesto ūkio ir transporto departamento Būsto administravimo skyriaus Pastatų administravimo poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 12
 • Miesto ūkio ir transporto departamento (toliau – Departamentas) Būsto administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) Pastatų administravimo poskyrio (toliau – Poskyris) vyriausiojo specialisto (toliau – valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga vykdyti Poskyriui priskirtą bendrojo naudojimo objektų valdytojų (bendrojo naudojimo objektų administratorių, daugiabučių namų savininkų bendrijų valdymo organų ir jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų) priežiūros ir kontrolės vykdytojo funkciją bei nagrinėti su tuo susijusius fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus ir pranešimus.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti Poskyriui keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
 • vykdydamas jam paskirtą valdytojų priežiūros ir kontrolės vykdytojo funkciją, organizuoja ir atlieka:
 • kompleksinius planinius valdytojų veiklos patikrinimus pagal sudarytą ir Savivaldybės internetinėje svetainėje paskelbtą grafiką;
 • kompleksinius neplaninius bendro naudojimo objektų valdytojų veiklos patikrinimus pagal patalpų savininkų skundų ir pranešimų turinį, priežiūros ir kontrolės vykdytojo ar Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu;
 • patalpų savininkų skundų, prašymų ir pranešimų dėl valdytojų veiklos nagrinėjimą ir valdytojų konsultavimą jų veiklos klausimais;
 • pasibaigus kalendoriniams metams, per 20 darbo dienų parengia ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui metinę veiklos ataskaitą, kuri skelbiama viešai Savivaldybės internetinėje svetainėje;
 • kontroliuoja ir koordinuoja bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklą, jiems pavestų pavedimų vykdymą, kaupia informaciją, padedančią vertinti jų veiklą, teikia siūlymus dėl jų darbo organizavimo tobulinimo, veiklos efektyvumo gerinimo;
 • teikia Savivaldybės tarybai ir Administracijai pasiūlymus daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymo klausimais, rengia Tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus jiems įgyvendinti; inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių valdytojų veiklos priežiūrą ir kontrolę rengimą/tobulinimą;
 • organizuoja daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų sprendimų priėmimus dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių pasirinkimo; skiria ir keičia bendrojo naudojimo objektų administratorius; skatina daugiabučių namų savininkų bendrijų kaip vieną iš daugiabučių namų valdymo formų kūrimą;
 • teikia išvadas ir siūlymus Poskyrio vedėjui daugiabučių namų valdymo klausimais, priežiūros organizavimo, daugiabučių namų gyventojams tiekiamų paslaugų tobulinimo klausimais;
 • surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus pagal Poskyrio valstybės tarnautojams priskirtą kompetenciją ir teikia teisės aktuose nurodytiems pareigūnams nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas;
 • rengia pažymas Mero, Mero pavaduotojų bei Savivaldybės tarybos narių, Departamento direktoriaus gyventojų priėmimams;
 • atstovauja Savivaldybės administracijai pagal suteiktus įgaliojimus valstybės ir Savivaldybės institucijose, sprendžiant daugiabučių namų valdymo, priežiūros ir atnaujinimo organizavimo, daugiabučių namų savininkų bendrijų steigimo, jų rėmimo klausimus;
 • konsultuoja ir informuoja fizinius ir juridinius asmenis, teikia informaciją miesto bendruomenei daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymo klausimais, administratorių atrinkimo, skyrimo bei keitimo, daugiabučių namų savininkų bendrijų steigimo, jų rėmimo klausimais;
 • pagal kompetenciją teikia konsultacijas apie mokesčių už kitas komunalines paslaugas bei kaupiamojo dydžio apskaičiavimo bei paskirstymo butų ir kitų patalpų savininkams tvarką;
 • teikia siūlymus Poskyrio vedėjui poskyrio reguliavimo sričiai priskirtos veiklos plėtojimo klausimais;
 • siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, Poskyrio vedėjo pavedimu, pavaduoja kitą Poskyrio valstybės tarnautoją;
 • siekdamas įgyvendinti institucijai iškeltus strateginius tikslus, vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Skyriaus ir Poskyrio vedėjų pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą ir darbo patirtį pastatų administravimo srityje;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais daugiabučių namų valdymą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus.
CVB client

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: