Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
More about company »

Migracijos departamento direktorius (5 metų kadencijai, laimėjęs pretendentas į pareigas bus paskirtas ne ankščiau kaip 2020-11-23) (įstaigos vadovas)

Vilnius - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2020 m. birželio 12 d.

įsakymu Nr. 1V-573MIGRACIJOS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas) direktorius yra įstaigos vadovas.


II SKYRIUS

PASKIRTIS


2. Pareigybė reikalinga vadovauti Migracijos departamentui, organizuoti Migracijos departamento darbą įgyvendinant Migracijos departamentui priskirtus veiklos tikslus ir pavestas funkcijas.


III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS


3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - įstaigos vidaus administravimo ir specialiojoje veiklos srityje – valstybės politikos migracijos srityje įgyvendinimo.


IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 4 metų vadovaujamojo darbo patirtį;

4.3. mokėti anglų arba vokiečių, arba prancūzų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (pagal Europass);

4.4. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais nacionaliniais bei tarptautiniais teisės aktais, reglamentuojančiais migracijos procesus, susijusius su Migracijos departamento veikla, valstybės tarnybą, darbo teisinius santykius, viešąjį administravimą bei strateginį planavimą, gebėti juos taikyti;

4.5. turėti darbo koordinavimo ir planavimo įgūdžių, mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo bei kolektyvo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ar suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.


V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis;

5.2. Vadovauja įstaigai;

5.3. Valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams;

5.4. Valdo įstaigos išteklius;

5.5. Atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas;

5.6. Priima sprendimus Migracijos departamento kompetencijos klausimais;

5.7. Pasirašo sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių juridiniais ir fiziniais asmenimis;

5.8. Teikia vidaus reikalų ministrui pasiūlymus dėl teisinio reglamentavimo tobulinimo valstybės politikos migracijos srityje klausimais;

5.9. Įgalioja Migracijos departamento valstybės tarnautojus surašyti administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėti administracinių nusižengimų bylas, skirti pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą nuobaudas asmenims, padariusiems administracinius nusižengimus;

5.10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus vidaus reikalų ministrui.

Pareiginės algos koeficientas: 19.00
Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

daugiau info vtd.lt
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1885 €
Vid. atlyginimas bruto
(46% didesnis už LT vidurkį)
58
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1296 €
25% uždirba 1296-1659 €
25% uždirba 1659-2472 €
25% uždirba nuo 2472 €