Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Ministerijos patarėjas (koeficientas 9,2) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Darbo pobūdis

 • Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerijos) patarėjas karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija –15
 • Ministerijos patarėjo pareigybė reikalinga koordinuoti nacionalinės žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos suderinamumą su Europos Sąjungos bendrosios žemės ūkio politika (toliau – BŽŪP), užtikrinti Lietuvos kaimo plėtros programų (toliau – KPP), BŽŪP strateginio plano, finansuojamų Europos Žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir nacionalinėmis lėšomis bei Europos žemės ūkio garantijų fondo lėšomis, įgyvendinimo nuoseklumą tarp ministerijos padalinių ir suderinamumą su kitomis Europos Sąjungos (toliau – ES) ir nacionalinėmis strategijomis bei programomis.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • pagal kompetenciją padeda teisinėmis priemonėmis įgyvendinti teisės aktuose įtvirtintus tikslus ir uždavinius bei jam suteiktas teises ir įgaliojimus;
 • pagal kompetenciją dalyvauja formuojant racionalią ES politiką pagal šiame pareigybės aprašyme nurodytą veiklos sritį;
 • pagal kompetenciją organizuoja ir vykdo ES politikos analizę ir jos pritaikymą Lietuvos sąlygomis, siekiant užtikrinti tinkamą valstybės pagalbos, bioekonomikos, mokslo, žinių ir inovacijų politikos įgyvendinimą ir integravimą į nacionalinius dokumentus bei programas;
 • pagal kompetenciją užtikrina ilgalaikių strateginių dokumentų įgyvendinimo koordinavimą strateginiame lygmenyje;
 • pagal kompetenciją organizuoja darbą ir atsako už pavestų uždavinių vykdymą pagal šiame pareigybės aprašyme nurodytą veiklos sritį;
 • pagal kompetenciją organizuoja Žemės ūkio ministerijos interesų atstovavimą Lietuvos ir ES darbo grupių, komitetų, komisijų darbe siekiant užtikrinti kompetencijai priklausančių klausimų suderinamumą su kitomis politikomis bei dokumentais;
 • pagal kompetenciją atlieka konsultacijų su socialiniais, ekonominiais partneriais organizavimą;
 • pagal kompetenciją atlieka viešinimo veiksmus pagal veiklos sritį;
 • pagal kompetenciją nagrinėja gautus raštus ir kitus dokumentus, teikia pasiūlymus vadovybei, rengia atsakymus ir pan.
 • pagal kompetenciją atlieka kitus vadovybės pavedimus.

Reikalavimai

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ES paramos administravimo srityje;
 • išmanyti ES, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius žemės ūkį ir kaimo plėtrą, valstybės paramos ūkio subjektams teikimo tvarką, dokumentų tvarkymo ir administravimo bei teisės aktų rengimo taisykles;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MS Power Point;
 • gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • gebėti atlikti teisės aktų, reglamentuojančių kaimo plėtros sritis, ekspertizę, numatyti priimamų teisės aktų padarinius ar įtaką kaimo gyventojams.
CVB client

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: