Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

Mobilizacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos

Darbo pobūdis

1. Mobilizacijos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 13
 • Mobilizacijos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti civilinės saugos sistemos uždavinių įgyvendinimą Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijoje (toliau – KAM) ir kitose krašto apsaugos sistemos institucijose, išskyrus Antrąjį operatyvinių tarnybų departamentą prie Krašto apsaugos ministerijos, Vytauto Didžiojo karo muziejų, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją ir Lietuvos kariuomenę, (toliau kartu – kitos krašto apsaugos sistemos institucijos) ir administruoti pasirengimą mobilizacijai. III. VEIKLOS SRITYS
 • Specialiosios
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • atlieka KAM pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę;
 • rengia, prireikus atnaujina ir teikia tvirtinti krašto apsaugos ministrui KAM ekstremaliųjų situacijų valdymo planą ir organizuoja jo įgyvendinimą;
 • rengia ir teikia tvirtinti krašto apsaugos ministrui ne trumpesnio kaip 3 metų laikotarpio KAM ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą;
 • kiekvienų metų pirmąjį ketvirtį peržiūri ir prireikus atnaujina KAM ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą;
 • administruoja civilinės saugos sistemos uždavinių įgyvendinimą KAM ir kitose krašto apsaugos sistemos institucijose;
 • įgyvendina civilinės saugos reikalavimų vykdymą KAM ir kitose krašto apsaugos sistemos institucijose;
 • organizuoja KAM ir kitų krašto apsaugos sistemos institucijųvalstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, civilinės saugos mokymus ir pratybas;
 • teikia informaciją Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos apie KAM ir kitų krašto apsaugos sistemos institucijų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, prevencinę veiklą ir kitas vykdomas funkcijas, susijusias su civiline sauga;
 • supažindina KAM ir kitų krašto apsaugos sistemos institucijų valstybės tarnautojus su civilinės saugos reikalavimais;
 • koordinuoja KAM ir kitų krašto apsaugos sistemos institucijų valstybės tarnautojų, darbuotojų perspėjimą apie gresiančias ar susidariusias ekstremaliąsias situacijas;
 • dalyvauja rengiant teisės aktų dėl mobilizacijos rengimo, vykdymo ir administravimo tobulinimo projektus;
 • rengia mobilizacinio mokymo metodinę medžiagą;
 • dalyvauja organizuojant ir vykdant mobilizacinį mokymą civilinėse mobilizacijos institucijose, dėsto mokomąją medžiagą;
 • rengia ir teikia siūlymus dėl Departamento rengiamų teisės aktų bei kitų dokumentų projektų, rengia organizacinius ir informacinius dokumentus;
 • rengia reikalingus dokumentus ir vykdo mobilizacines pratybas ministerijose ir savivaldybių institucijose;
 • pagal kompetenciją teikia reikalingą informaciją Departamento, kitų valstybės institucijų ir įstaigų tarnautojams, kitiems interesantams;
 • pagal kompetenciją vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių arba humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, krašto apsaugos sistemos organizavimą ir karo tarnybą;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius civilinę saugą;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų, Lietuvos Respublikos karo padėties, Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties, Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ir Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento (toliau – Departamento) direktoriaus įsakymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius jo kompetencijai priklausančių klausimų sprendimą;
 • išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ir įslaptintos informacijos administravimą reglamentuojančius teisės aktus;
 • būti susipažinusiam su civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos organizavimo ir veikimo teisiniais bei organizaciniais pagrindais, valstybės ir savivaldybių, ūkio subjektų, visuomeninių organizacijų bei gyventojų pareigomis ir teisėmis civilinės saugos srityje;
 • turėti ne mažesnę kaip 2 metų patirtį civilinės saugos ar krašto apsaugos srityje;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
 • turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją įrodantį ECDL pažymėjimą arba mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, pažymėta slaptumo žyma RIBOTO NAUDOJIMO, reikalavimus.

Other company job ads:

All ads of this company (135) »