Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Mokėjimo prašymų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Darbo pobūdis

1. Mokėjimo prašymų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 12
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto, valstybės tarnautojo, pareigybė reikalinga užtikrinti, kad pateikti mokėjimo prašymai būtų vertinami pagal Lietuvos Respublikos (toliau – LR) bei Europos Sąjungos (toliau – ES) paramos teisės aktų reikalavimus.
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • atlieka kvalifikuotą mokėjimo prašymo analizę ir įvertinimą bei jų vertinimo terminų laikymąsi, reikalui esant, renka papildomą informaciją apie pateiktą mokėjimo prašymą;
 • prireikus, organizuoja kartu su mokėjimo prašymais pateiktų duomenų bei informacijos patikras vietoje;
 • užtikrina informacijos teikimą paramos gavėjams dėl mokėjimo prašymų pildymo bei teisės aktų, reglamentuojančių paramos prašymų vertinimą, nuostatų išaiškinimo;
 • pagal Skyriaus kompetenciją palaiko ryšius su atitinkamo lygio pareigūnais tarptautinėse organizacijose, nacionalinėse ir užsienio valstybių institucijose, bendradarbiauja su kitais Agentūros struktūriniais padaliniais, teikia jiems informaciją;
 • pagal kompetenciją dalyvauja Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose, komisijų ir darbo grupių veikloje;
 • pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;
 • pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros ir kitų institucijų teisės aktų projektus;
 • pagal Skyriaus kompetenciją užtikrina informacijos teikimą kitiems Agentūros struktūriniams padaliniams;
 • Pastebėjus lėšų naudojimo pažeidimus, imasi priemonių šiems pažeidimams pašalinti ir, jeigu reikia, paramos lėšoms susigrąžinti;
 • Perduoda išmokų duomenis į apskaitos informacinę sistemą „Oracle“;
 • pagal kompetenciją kaupia ir sistemina informaciją, kurios reikia kitiems Agentūros struktūriniams padaliniams;
 • Pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos (ŽŪMIS) dalies, apimančios Agentūros teikiamas paslaugas, vystymo ir tobulinimo;
 • esant poreikiui ar nurodžius Skyriaus vedėjui organizuoja susirinkimus;
 • pagal savo kompetencija vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Agentūros vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti darbo patirties dokumentų valdymo srityje;
 • gerai išmanyti LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo santykius, valstybės tarnybą;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas.
CVB client

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: