Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Mokesčių informacijos departamento Švietimo ir konsultavimo skyriaus Mokesčių informacijos departamento Švietimo ir konsultavimo skyriaus III poskyrio vyriausiasis specialistas

Vilnius - Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Darbo pobūdis

 • Mokesčių informacijos departamento Švietimo ir konsultavimo skyriaus III poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis ― A.
 • Pareigybės kategorija ― 12.
 • Mokesčių informacijos departamento (toliau ― Departamentas) Švietimo ir konsultavimo skyriaus (toliau ― skyrius) III poskyrio vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti kokybišką, savalaikį ir efektyvų mokesčių mokėtojų konsultavimo raštu ir el. paštu (ar kitokia elektronine forma) bei švietimo procesą pelno ir kitų mokesčių (išskyrus gyventojų pajamų mokesčio, paveldimo turto mokesčio, pridėtinės vertės mokesčio, gyventojų turto ir pajamų deklaravimo ir akcizų) klausimais. III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • siekdamas užtikrinti Departamento skyriui pavestų funkcijų vykdymą, konsultuoja mokesčių mokėtojus ir Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau ― VMI) valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau ― darbuotojai), raštu ir el. paštu (ar kitokia elektronine forma) pelno ir kitų mokesčių (išskyrus gyventojų pajamų mokesčio, paveldimo turto mokesčio, pridėtinės vertės mokesčio, gyventojų turto ir pajamų deklaravimo ir akcizų) klausimais;
 • vykdo mokesčių mokėtojams, VMI valstybės tarnautojams ir darbuotojams mokymus, seminarus, konferencijas ar dalyvauja juose, bei dalyvauja kitų institucijų organizuojamuose renginiuose, susitikimuose skaitant paskaitas pelno ir kitų mokesčių (išskyrus gyventojų pajamų mokesčio, paveldimo turto mokesčio, pridėtinės vertės mokesčio, gyventojų turto ir pajamų deklaravimo ir akcizų) klausimais, dalyvauja susitikimuose su mokesčių mokėtojais ir su jų interesus atstovaujančių organizacijų atstovais;
 • siekdamas vykdyti Departamento skyriui pavestas funkcijas, rengia mokymų medžiagą, metodinių nurodymų, taisyklių ir kitų teisės aktų projektus;
 • siekdamas užtikrinti Departamento skyriaus teikiamų paslaugų kokybę, teikia pasiūlymus Departamento skyriaus III poskyrio vedėjui ar Departamento skyriaus vedėjui dėl galiojančių teisės aktų ir mokesčių įstatymų apibendrintų paaiškinimų (toliau ― komentarai) keitimo, papildymo ar tobulinimo, esant poreikiui, teikia derinimui atsakymų į mokesčių mokėtojų pateiktus paklausimus projektus neaiškiais (neaptartais komentaruose) mokesčių įstatymo taikymo klausimais;
 • siekdamas užtikrinti teikiamų švietimo ir konsultavimo paslaugų kokybę, rengia nustatytos formos ataskaitas bei suvestines, teikia pasiūlymus dėl mokesčių mokėtojų švietimo, konsultavimo ir aptarnavimo kokybės gerinimo, skyriaus veiklos tobulinimo;
 • siekdamas užtikrinti sklandų ir nepertraukiamą mokesčių mokėtojų švietimą ir konsultavimą, esant poreikiui, vykdo mokesčių mokėtojų konsultavimo telefonu funkcijas;
 • vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Departamento skyriaus III poskyrio vedėjo ar Departamento skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas strateginių Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tikslų įgyvendinimo.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir mokesčių administravimą, raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;
 • labai gerai išmanyti Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymą, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymą;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
CVB client

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: