Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Mokymo skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 7,1). (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

PERSONALO VALDYBOS MOKYMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Personalo valdybos Mokymo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas (toliau – valstybės tarnautojas).

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

2. Organizuoti Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – tarnyba) pareigūnų tarnybinius mokymus, pareigūnų ir pretendentų į vidaus tarnybą bendrojo fizinio ir papildomų reikalavimų patikrinimą, tarnybos sporto, profesinio meistriškumo ir aktyvios gyvensenos procesą.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – tarnybos pareigūnų mokymo, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (FRONTEX) nustatytų mokymo standartų užtikrinimo funkcijas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį socialinių mokslų studijų krypčių grupių išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo teisėsaugos institucijose patirtį;
4.3. būti gerai susipažinęs su valstybės tarnybą, vidaus tarnybą ir darbo santykius, Valstybės sienos apsaugos tarnybos veiklą; pareigūnų specialiųjų gebėjimų ugdymą reglamentuojančiais Europos Sąjungos, Šengeno teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais;
4.4. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, gebėti dirbti su teksto redagavimo, skaičiuoklės, interneto naršymo bei duomenų paieškos kompiuterinėmis programomis;
4.5. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones (be sąlygos vairuoti tik transporto priemones automatine pavarų dėže) ir ne mažesnį kaip dvejų metų vairavimo stažą;
4.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. renka valstybės tarnautojo einamųjų metų užduotyse nurodytų tarnybos padalinių (toliau – tarnybos padaliniai) pareigūnų tarnybinių mokymų poreikius, derina juos su padalinių vadovais bei teikia skyriaus vedėjui;
5.2. organizuoja tarnybos padalinių tarnybinius mokymus;
5.3. analizuoja tarnybos struktūrinių padalinių vykdomus tarnybinius mokymus ir teikia siūlymus dėl jų tobulinimo;
5.4. realizuoja tarnybos personalo prioritetinių kvalifikacijos tobulinimo tikslų įgyvendinimą ir teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl jų keitimo;
5.5. dalyvauja rengiant tarnybos personalo kvalifikacijos tobulinimo ir kitus su skyriaus veikla susijusius planus;
5.6. organizuoja tarnybos sporto procesą;
5.7. rengia tarnybos sporto ir profesinio meistriškumo planą ir užtikrina jo vykdymą;
5.8. koordinuoja tarnybos struktūrinių padalinių vykdomus sporto, profesinio meistriškumo ir aktyvios gyvensenos renginius;
5.9. analizuoja tarnybos sporto, profesinio meistriškumo ir aktyvios gyvensenos renginius ir su tuo susijusius procesus, teikia siūlymus dėl jų tobulinimo;
5.10. organizuoja, administruoja ir vykdo tarnybos padalinių pareigūnų fizinio pasirengimo ir atitikties nustatytiems papildomiems reikalavimams eiti tam tikras pareigas ugdymą ir tikrinimą, teikia siūlymus dėl nustatytų reikalavimų tobulinimo;
5.11. organizuoja ir vykdo pretendentų fizinio pasirengimo ir atitikties nustatytiems papildomiems reikalavimams eiti tam tikras pareigas tikrinimą;
5.12. koordinuoja tarnybos struktūrinių padalinių vykdomus pareigūnų fizinio pasirengimo ir atitikties nustatytiems papildomiems reikalavimams eiti tam tikras pareigas ugdymo ir tikrinimo procesus, teikia siūlymus dėl šių procesų tobulinimo;
5.13. pagal kompetenciją dalyvauja mokymo programų rengime;
5.14. konsultuoja, teikia metodinę ir organizacinę pagalbą tarnybinių mokymų, sporto, profesinio meistriškumo ir aktyvios gyvensenos renginių organizavimo klausimais tarnybos darbuotojams, bendradarbiavimo partneriams;
5.15. vykdo su nustatytomis valstybės tarnautojo funkcijomis susijusių prekių ir paslaugų pirkimo procedūras;
5.16. rengia ir teikia ataskaitinę informaciją, pažymas ir kitus su skyriaus veiklos klausimais susijusius dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją skyriaus veiklos klausimais kitoms institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms;
5.17. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus, pareiškimus, kitą pateikiamą informaciją skyriaus veiklos klausimais;
5.18. bendradarbiauja su tarnybos padaliniais, šalies ir užsienio mokymo įstaigomis ir kitomis institucijomis skyriaus veiklos klausimais;
5.19. pagal kompetenciją tvarko tarnybos padalinių pareigūnų bendrojo fizinio pasiregimo ir papildomų gebėjimų patikrinimo duomenis registruose ir tarnybos bei skyriaus vidinėse informacijos apskaitos platformose;
5.20. pagal kompetenciją dalyvauja šalies ir tarptautiniuose seminaruose, konferencijose, susitikimuose skyriaus veiklos klausimais;
5.21. pagal kompetenciją dalyvauja tarnybos padalinių posėdžiuose bei darbo grupėse;
5.22. siekdamas užtikrinti tinkamą funkcijų vykdymą, naudojasi Dokumentų valdymo sistema ,,Kontora“, duomenų bazėmis, vairuoja tarnybinę transporto priemonę;
5.23. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, nenuolatinio pobūdžio tarnybos vadovybės bei skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti tarnybos strateginiai tikslai.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
CVB client

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: