Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Nacionalinių sąskaitų skyriaus vyresnysis specialistas (pareiginės algos koeficientas 5,3) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos statistikos departamentas

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Lietuvos statistikos departamento

generalinio direktoriaus

2019 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. ŽĮ-190

NACIONALINIŲ SĄSKAITŲSKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Nacionalinių sąskaitų skyriaus (toliau – skyrius) vyresniojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė (pareiginės algos koeficientas 5,3).

II SKYRIUS

PASKIRTIS


2. Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga nacionalinių sąskaitų statistinei informacijai rengti, teikti ją Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) duomenų bazei, leidiniams, Eurostatui ir kitiems vidaus ir užsienio vartotojams.


III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS


3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – statistinės informacijos rengime.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos ar statistikos, ar matematikos studijų krypčių išsilavinimą;

4.2. mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);

4.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

4.4. išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais nacionalinių sąskaitų sistemą;

4.6. būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIOVALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. rengia nacionalinių sąskaitų informaciją perduoti Eurostatui ES teisės aktuose numatytais būdais ir priemonėmis;

5.2. rengia nacionalinių sąskaitų statistinę informaciją sklaidai: teikia ją Rodiklių duomenų bazei, pildo klausimynus ir rengia atsakymus į vartotojų užklausas. Teikia siūlymus nacionalinių sąskaitų statistinės informacijos sklaidos procesams tobulinti;

5.3. prižiūri skyriuje naudojamą automatizuotą duomenų apsikeitimo sistemą ir rūpinasi jos plėtra;

5.4. tvarko skyriaus dokumentų bylas ir parengia jas archyvuoti;

5.5. dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinių darbo grupių darbe, tarptautinių organizacijų projektuose, kitų institucijų rengiamuose projektuose pagal kompetenciją, bendrauja su užsienio ekspertais;

5.6. vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIOVALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
CVB client

Lietuvos statistikos departamentas

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: