Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Neveronių seniūnija Seniūno pavaduotojas (karjeros valstybės tarnautojas)

Kaunas - Kauno rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Neveronių seniūnijos seniūno pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 10
 • Seniūno pavaduotojo pareigybė reikalinga padėti seniūnui vykdyti viešojo administravimo funkcijas, organizuoti viešųjų paslaugų teikimą seniūnijoje, įgyvendinti Savivaldybės institucijų sprendimus seniūnijos teritorijoje. III. VEIKLOS SRITIS
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrosiose

Šias pareigas einantis valstybės tarnautoja vykdo funkcijas:
 • siekiant įgyvendinti Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nuostatas, tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
 • koordinuoja seniūnijos raštvedybos organizavimą, dokumentų registravimą, seniūnijos rengiamų seniūno įsakymų, sudaromų sutarčių projektų rengimą;
 • rengia pažymas apie šeimos sudėtį, charakteristikas ir kitas pažymas, remiantis seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų ir juridinių asmenų prašymais;
 • priima prašymus ir rengia leidimus prekybai, medžių kirtimui, išduoda leidimus laidoti, kasinėti, važiuoti vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis, rengia ataskaitas;
 • renka ir Savivaldybės administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai, dalyvauja įvertinant atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas;
 • dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje, organizuoja seniūnijai priskirtos teritorijos visuomenei naudingus darbus;
 • registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis Savivaldybės administracijos direktoriui;
 • organizuoja viešuosius pirkimus, vykdo jų apskaitą ir viešinimą;
 • vykdo seniūnijos teritorijoje Kauno rajono savivaldybės švaros ir tvarkos, Gyvūnų laikymo, Želdynų ir želdinių apsaugos, Atliekų tvarkymo ir kitų taisyklių kontrolę, ruošia administracinių nusižengimų protokolus;
 • atstovauja seniūnijai, tvarkant komunalinių atliekų išvežimą;
 • inicijuoja adresų ir gatvėvardžių suteikimą seniūnijos teritorijoje;
 • padeda seniūnui organizuoti Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo ir Savivaldybės tarybos rinkimus bei referendumus, gyventojų apklausas, susirinkimus, seniūnaičių sueigas, seniūno įgaliojimu dalyvauja Savivaldybės institucijų posėdžiuose;
 • kartu su seniūnu konsultuoja seniūnijos gyventojus, teikia jiems informaciją apie Savivaldybės institucijų ir Savivaldybės administracijos bei valstybės institucijų veiklą;
 • siekiant užtikrinti nenutrūkstamą seniūnijos darbą, seniūno atostogų, komandiruočių, ligos laiku be atskiro Administracijos direktoriaus įsakymo eina seniūno pareigas ir atlieka seniūno pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas.
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio seniūno pavedimus, siekdamas įgyvendinti institucijos strateginius tikslus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo patirtį;
 • mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, viešųjų pirkimų organizavimą, archyvo darbo organizavimą, mokėti analizuoti teisės aktus ir taikyti juos praktikoje;
 • gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles bei dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus;
 • turėti vairuotojo (B kategorijos) pažymėjimą. I
CVB client

Kauno rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: