Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Organizacinis standartų skyrius Patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos standartizacijos departamentas

Darbo pobūdis

 • Organizacinio standartų skyriaus (toliau – Skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 13
 • Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga užtikrinti Skyriui keliamų uždavinių įgyvendinimą vykdant nacionalinės standartizacijos darbus ir dalyvauti rengiant standartizacijos srities norminius dokumentus.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl standartizacijos srities teisės aktų keitimo ir (arba) papildymo, įgyvendinant Europos ir tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtus dokumentus ir sprendimus;
 • rengia Lietuvos standartų programos projektą;
 • dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus;
 • dalyvauja rengiant standartizacijos srities norminius dokumentus;
 • pagal kompetenciją nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų paklausimus ir rengia į juos atsakymus;
 • konsultuoja suinteresuotus asmenis standartų rengimo ir taikymo klausimais;
 • vertina ir rengia išvadas dėl derinimui pateiktų kitų valstybės institucijų parengtų teisės aktų, kuriuose yra su standartizacija susijusių nuostatų, projektų;
 • pataria Skyriaus vedėjui standartizacijos veiklos organizavimo ir standartų rengimo klausimais;
 • teikia metodinę pagalbą Skyriaus darbuotojams standartų rengimo ir taikymo klausimais;
 • rengia informaciją standartizacijos klausimais, kuri skelbiama Departamento biuletenyje;
 • Departamento direktoriaus pavedimu atstovauja Departamentui kitose valstybės institucijose, įstaigose ir organizacijose;
 • atlieka Skyriaus vedėjo funkcijas jam nesant;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Departamento tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo, vadybos ir verslo administravimo studijų krypties arba fizinių, technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą fizinių, technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį pagal išsilavinimą;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymą ir kitus teisės aktus, susijusius su standartizacija, tarptautinių bei Europos standartizacijos organizacijų dokumentus ir reikalavimus veiklos organizavimo klausimais; įstatymų ir kitų teisės aktų bei dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;
 • mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas ir rekomendacijas;
 • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint, Internet Explorer.
CVB client

Lietuvos standartizacijos departamentas

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: