Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Organizavimo poskyrio Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriaus Organizavimo poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 12
 • Saugaus miesto departamento (toliau – Departamentas) Administracinės veiklos skyriaus (toliau – Skyrius) Organizavimo poskyrio (toliau – Poskyris) vyriausiojo specialisto (toliau – valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su visuomenės saugumu ir viešąja tvarka, reikalavimų laikymąsi, teikti pasiūlymus dėl įstatymų, Savivaldybės tarybos sprendimų, kitų teisės aktų pakeitimo ar papildymo, užtikrinti gyvūnų laikymo reikalavimų vykdymą.
 • Siekdamas įgyvendinti Poskyriui keliamus tikslus, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pranešimus, pareiškimus, prašymus ir skundus įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, rengia atsakymų projektus, teikia pasiūlymus Poskyrio vedėjui;
 • vykdo jam pavestas užduotis, įveda dokumentų projektus, užduočių ir/ar pavedimų rezultatus į Savivaldybės informacinę dokumentų valdymo sistemą įstatymus ir kitus teisės aktus, jų projektus, teikia siūlymus ir rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojų įsakymų projektus;
 • vadovaudamasis Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintu Kliūčių eismui pašalinimo vietinės reikšmės keliuose tvarkos aprašu, organizuoja kliūčių eismui pašalinimą vietinės reikšmės keliuose;
 • vadovaudamasis Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintu Kovinių šunų, kovinių šunų mišrūnų, pavojingų šunų ir pavojingų šunų mišrūnų paėmimo tvarkos aprašu, organizuoja kovinių šunų, kovinių šunų mišrūnų, pavojingų šunų ir pavojingų šunų mišrūnų paėmimą;
 • vadovaudamasis Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintu Pažymėjimų dėl suderintos grafičių piešimo vietos išdavimo tvarkos aprašu organizuoja pažymėjimų dėl suderintos grafičių piešimo vietos išdavimą;
 • pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimą atstovauja Savivaldybės administracijai teismuose ir kitose institucijose;
 • dalyvauja vykdant Skyriaus einamąją finansų kontrolę ir vykdo paskesniąją finansų kontrolę;
 • patikrina Skyriaus gaunamas sąskaitas-faktūras ir išankstinio apmokėjimo sąskaitas, vizuoja Skyriaus gautų prekių, suteiktų paslaugų ar atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktus;
 • pagal Skyriaus poreikį, rengia ir tvirtina mokėjimo paraiškas (lėšoms gauti) finansų valdymo ir apskaitos sistemoje (FVAS);
 • rengia sutartis, susitarimus, prižiūri ir kontroliuoja pasirašytų sutarčių vykdymą;
 • teikia Poskyrio vedėjui pasiūlymus dėl Poskyrio darbo gerinimo;
 • Skyriaus vedėjo ir Poskyrio vedėjo pavedimu vykdo kitas vienkartines užduotis ir nurodymus, susijusius su Poskyriui pavestais uždaviniais ir institucijos strateginiais tikslais;
 • siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, Poskyrio vedėjo pavedimu pavaduotoja kitą Poskyrio valstybės tarnautoją, jo nesant.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą ir teisinio darbo ar darbo administracinės teisės taikymo srityje patirtį;
 • gerai žinoti ir mokėti taikyti administracinę atsakomybę reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešosios tvarkos užtikrinimą;
 • išmanyti Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas ir Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus;
 • mokėti dirbti kompiuteriniu, MS Office programiniu paketu.
CVB client

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: