Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

Panevėžio regioninio skyriaus specialistas (pareiginės algos koeficientas 4,4)

Vilnius - Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Valstybinės augalininkystės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2010 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1T-3
(Valstybinės augalininkystės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2019 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. 26T-50
redakcija)

PANEVĖŽIO REGIONINIO SKYRIAUS SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Panevėžio regioninio skyriaus (toliau – skyriaus) specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. Pareigybės Nr. 217-3.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus specialisto pareigybė reikalinga vykdyti ūkio subjektų veiklos priežiūros funkcijas nustatytose srityse.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITYS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose veiklos srityse – fitosanitarijos, augalų apsaugos, trąšų, augalų dauginamosios medžiagos, pluoštinių kanapių, teisinės apsaugos suteikimo augalų veislėms, grūdų ir jų produktų kokybės gerinimo politikos įgyvendinimo.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį gyvybės mokslų studijų krypčių grupės: biologijos, mikrobiologijos, molekulinės biologijos, biofizikos ar biochemijos krypties išsilavinimą arba žemės ūkio mokslų studijų krypčių grupės: žemės ūkio, agronomijos arba miškininkystės krypties išsilavinimą.

4.2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos veiklą.
4.3. Mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, bei išmanyti raštvedybos taisykles.
4.4. Gebėti atlikti teisės aktų analizę.
4.5. Gebėti tinkamai organizuoti ir atlikti pavestas funkcijas bei kitas tarnybines užduotis.
4.6. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
4.7. Turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. Padeda apdoroti ir apdoroja su priežiūra susijusią informaciją.
5.2. Padeda rengti ir rengia dokumentus dėl priežiūros.
5.3. Padeda rengti ir teikti bei rengia ir teikia informaciją su priežiūra susijusiais nesudėtingais klausimais.
5.4. Padeda nagrinėti ir nagrinėja skundus ir kitus dokumentus nesudėtingais klausimais dėl priežiūros veiklų vykdymo, padeda rengti ir rengia atsakymus.
5.5. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
5.6. Padeda planuoti ir planuoja patikrinimus bei kitas priežiūros veiklas.
5.7. Padeda atlikti ir atlieka patikrinimus bei kitas priežiūros veiklas.
5.8. Padeda prižiūrėti ir prižiūri su priežiūros veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą.
5.9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su skyriaus veikla susijusius pavedimus.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Other company job ads:

All ads of this company (121) »