Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta- Lazdijuose) (karjeros valstybės tarnautojas)

Alytus - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius

Darbo pobūdis

 • Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 12
 • Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga kontroliuoti išmokų iš Garantinio fondo bei ilgalaikio darbo išmokų (toliau – išmokos) skyrimo ir apskaičiavimo teisėtumą, pagrįstumą ir teisingumą, tikrinti permokų nustatymo pagrįstumą ir apskaičiavimo teisingumą, vykdyti išieškojimo kontrolę, rengti dokumentus dėl išmokų mokėjimo.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • Pagal gaunamus paklausimus rengia atsakymų projektus darbdavių administratoriams, gyventojams ir apdraustiesiems išmokų apskaičiavimo, skyrimo ir mokėjimo klausimais.
 • Tikrina parengtų išmokų apskaičiavimo, skyrimo, neskyrimo, mokėjimo dokumentų, sprendimų projektų bei raštų pagrįstumą ir teisingumą o Skyriaus vedėjui pavedus, rengia šiuos dokumentus.
 • Kontroliuoja neišmokėtų (grįžusių) išmokų pakartotinio išmokėjimo teisingumą, Skyriaus vedėjui pavedus.
 • Inicijuoja išmokų mokėjimo žiniaraščių formavimą, tikrina išmokų mokėjimo žiniaraščių teisingumą.
 • Pasirašo sutartis dėl lėšų iš Garantinio fondo pervedimo darbdavių administratoriams, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus direktoriui pavedus.
 • Analizuoja išmokų apskaičiavimo, skyrimo ir mokėjimo klaidas ir informuoja Skyriaus vedėją apie specialistų atliekamo darbo kokybę bei teikia operatyvius ir motyvuotus siūlymus darbo organizavimui gerinti, išmokų skyrimo ir mokėjimo procedūroms bei programinei įrangai tobulinti.
 • Tikrina ir kontroliuoja trūkstamų dokumentų ir duomenų pareikalavimą laiku, išmokų skyrimo bei dokumentų, reikalingų išmokų skyrimui, parengimo, sprendimų dėl išmokų skyrimo ir mokėjimo priėmimo savalaikiškumą .
 • Tikrina permokų nustatymo pagrįstumą ir apskaičiavimo teisingumą, rengia sprendimų dėl permokų nustatymo ir išieškojimo, projektus.
 • Rengia dokumentų projektus dėl nepagrįstai išmokėtų išmokų išieškojimo, kontroliuoja permokų išieškojimą, teikia dokumentus dėl permokų išieškojimo teismine tvarka, Skyriaus vedėjui pavedus.
 • Analizuoja ir apibendrina išmokų statistinius rodiklius, rengia išvadas.
 • Analizuoja ir apibendrina gaunamus paklausimus.
 • Nagrinėja paklausimus, pareiškimus ir skundus išmokų skyrimo ir mokėjimo klausimais, ruošia ir tikrina atsakymų projektus.
 • Teikia pasiūlymus dėl poreikio informuoti klientus apie teisės aktų, susijusių su Skyriaus nustatytų funkcijų vykdymu, pokyčius ar būtinybės naują teisės aktą įtraukti į Apdraustųjų, išmokų gavėjų ir draudėjų informavimo interaktyvių elektroninių paslaugų sistemos (toliau – ADIS) stebimų teisės aktų sąrašą bei dėl ADIS veiklos taisyklių papildymo, keitimo ir jų taikymo pagal pareigybės kompetenciją.
 • Konsultuoja Skyriaus specialistus ir kitus Alytaus skyriaus padalinius, teikia jiems metodinę ir praktinę pagalbą išmokų skyrimo, mokėjimo.
 • Dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos, Skyriaus dokumentų tvarkymo ir apskaitos procedūras.
 • Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jo nesant darbe, Skyriaus vedėjui pavedus.
 • Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, Skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, socialinį draudimą, darbo santykius, civilinę bei administracinę teisę, darbuotojų saugą ir sveikatą, sveikatos draudimą, civilinę ir civilinio proceso teisę, įmonių bankrotą ir likvidavimą reglamentuojančiais teisės aktais. Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius Garantinį fondą bei ilgalaikio darbo išmokas, žalos atlyginimą dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga, kai ši prievolė pereina valstybei, ligos ir motinystės socialinį draudimą, išmokų skyrimą ir mokėjimą, nedarbingumo pažymėjimų, profesinės reabilitacijos pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimą ir tęsimą, taip pat Europos Tarybos reglamentus, tarpvalstybines sutartis ir susitarimus socialinio draudimo ir kitų išmokų srityje tiek, kiek jie susiję su šios pareigybės funkcijų vykdymu, gebėti juos taikyti praktiškai.
 • Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.
CVB client

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: