Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta N. Akmenėje) (karjeros valstybės tarnautojas)

Mažeikiai - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius

Darbo pobūdis

 • Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.
 • Pareigybės lygis – A3. Pareigybės kategorija –11
 • Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti vaikų išlaikymo išmokų (toliau – Išmokos) skyrimo teisėtumą, pagrįstumą ir teisingumą, rengti dokumentus šių išmokų mokėjimui ir išieškojimui.
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • Nagrinėja pareiškėjų prašymus ir priima sprendimus dėl Išmokų skyrimo (neskyrimo) bei apie juos informuoja pareiškėjus ir skolininkus.
 • Apskaičiuoja mokėtinas Išmokas ir kontroliuoja jų išmokėjimą.
 • Tikrina Išmokų apskaičiavimą, skyrimo ir mokėjimo, mokėjimo nutraukimo teisingumą ir priima sprendimus dėl Išmokų mokėjimo nutraukimo, perskaičiavimo, pakartotinio skyrimo.
 • Analizuoja ir apibendrina Išmokų skyrimui ir mokėjimui reikalingų duomenų poreikį, Išmokų skyrimo procesą ir teikia išvadas, rengia paklausimus bei informuoja pareiškėjus dėl trūkstamų duomenų ir dokumentų pateikimo.
 • Kontroliuoja neišmokėtų (grįžusių) Išmokų pakartotinio išmokėjimo teisingumą.
 • Rengia dokumentų projektus dėl nepagrįstai išmokėtų Išmokų permokų nustatymo (apskaičiuoja permokas, nustato ir analizuoja jų susidarymo priežastis, rengia sprendimų dėl permokų nustatymo projektus).
 • Rengia dokumentų projektus dėl nepagrįstai išmokėtų Išmokų išieškojimo (rengia sprendimų dėl permokų išieškojimo, raštų dėl permokų grąžinimo, susitarimų tarp Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus ir grąžinančių permokas dalimis asmenų projektus ir teikia dokumentus dėl permokų išieškojimo teismine tvarka), kontroliuoja permokų išieškojimą, Skyriaus vedėjui pavedus.
 • Apskaičiuoja gautinas sumas iš skolininkų ir skolininkų mokėtinus delspinigius.
 • Vykdo Išmokų ir gautinų sumų iš skolininkų apskaitą.
 • Rengia dokumentų projektus dėl Išmokų ir apskaičiuotų delspinigių iš skolininkų susigrąžinimo ir vykdo išieškojimą Valstybinio socialinio draudimo įstatyme nustatytais valstybinio socialinio draudimo įmokų priverstinio išieškojimo būdais ir terminais.
 • Analizuoja dažniausiai pasitaikančias klaidas ir teikia operatyvius ir motyvuotus siūlymus dėl programinės įrangos keitimo ar kitų priemonių įgyvendinimo, siekiant eliminuoti permokų susidarymo riziką.
 • Analizuoja ir apibendrina Išmokų statistinius rodiklius, teikia išvadas.
 • Nagrinėja paklausimus, pareiškimus ir skundus Išmokų apskaičiavimo ir mokėjimo klausimais, ruošia atsakymų projektus, Skyriaus vedėjui pavedus rengia ir išduoda pažymas apie Išmokų skyrimą ir mokėjimą.
 • Dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos, Skyriaus dokumentų tvarkymo ir apskaitos procedūras.
 • Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jo nesant darbe, Skyriaus vedėjui pavedus.
 • Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, Skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, socialinį draudimą, darbo santykius, civilinę bei administracinę teisę, darbuotojų saugą ir sveikatą, sveikatos draudimą, civilinę ir civilinio proceso teisę reglamentuojančiais teisės aktais. Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius vaikų išlaikymo išmokų skyrimą, mokėjimą ir išieškojimą, ligos ir motinystės socialinį draudimą, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinį draudimą, taip pat Europos Tarybos reglamentus, tarpvalstybines sutartis ir susitarimus socialinio draudimo ir kitų išmokų srityje tiek, kiek jie susiję su šios pareigybės funkcijų vykdymu, gebėti juos taikyti praktiškai.
 • Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.
CVB client

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: