Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyrius Vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius

Darbo pobūdis

 • Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.
 • Pareigybės lygis – B.
 • Pareigybės kategorija – 9
 • Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus (toliau – Skyriaus) vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga rengti dokumentų, susijusių su ligos, motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų (toliau – išmokos) skyrimu ir mokėjimu, projektus.
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • Registruoja (įrašo duomenis) informacinėje sistemoje prašymus skirti išmokas, gautus iš Dokumentų tvarkymo skyriaus.
 • Nagrinėja prašymus skirti išmokas, pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro (toliau – Registras) duomenis nustato teisę į išmoką.
 • Per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą informuoja apdraustuosius apie išmokų skyrimui trūkstamus dokumentus ar duomenis.
 • Rengia paklausimų apdraustiesiems, draudėjams, archyvams, kitoms institucijoms, įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms dėl išmokų skyrimui trūkstamų dokumentų ar duomenų pateikimo/gavimo projektus ir teikia juos Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui pagal veiklos sritį.
 • Rengia sprendimų dėl išmokų skyrimo/neskyrimo projektus teisės aktuose nustatytais terminais ir teikia juos vyriausiajam specialistui tikrinti.
 • Rengia sprendimų dėl išmokų perskaičiavimo projektus ir teikia juos vyriausiajam specialistui tikrinti.
 • Pagal draudėjų pateiktus pranešimus išmokai skirti (forma NP-SD) atlieka Registro duomenų tikslinimą.
 • Tikrina duomenis apie išmokų skyrimą iš darbdavio lėšų ir suveda šiuos duomenis į Registrą.
 • Tikrina kontroliniuose žiniaraščiuose esančių duomenų atitikimą duomenims, esantiems pirminiuose dokumentuose.
 • Atlieka išmokų gavėjų bylų inventorizaciją.
 • Kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu. Pagal patvirtintą dokumentacijos planą formuoja ir tvarko išmokų gavėjų (dėl kurių rengė sprendimų projektus) bylas, teisės aktų nustatyta tvarka perduoda jas į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus archyvą. .
 • Skyriaus vedėjui pavedus, pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jam nesant darbe.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus funkcijomis susijusius Skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • Turėti ne žemesnį kaip aukštasis neuniversitetinis arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 m. įgytą specialų vidurinį išsilavinimą.
 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybinį socialinį draudimą, asmens duomenų apsaugą, darbo santykius, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų pripažinimą draudžiamaisiais įvykiais, nedarbingumo bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimą, Europos Tarybos reglamentų nuostatas socialinio draudimo ir kitų išmokų srityje tiek, kiek jie susiję su šios pareigybės funkcijų vykdymu.
 • Išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius išmokų skyrimą ir mokėjimą.
 • Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.
CVB client

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: