Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyrius Vyresnysis specialistas

Vilnius - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius

Darbo pobūdis

Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.Pareigybės lygis – BPareigybės kategorija – 9
 • Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus (toliau – Skyriaus) vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpų (toliau – pašalpos) apskaičiavimui, skyrimo ir mokėjimo dokumentų projektų rengimui, gautų prašymų, skundų, pareiškimų nagrinėjimui bei raštų projektų rengimui Skyriaus kompetencijos klausimais.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • Apskaičiuoja pašalpas norminiuose teisės aktuose nustatytais terminais, rengia sprendimų dėl pašalpų skyrimo ar neigiamų sprendimų projektus ir teikia juos tikrinimui.
 • Rengia sprendimų dėl pašalpų perskaičiavimo, mokėjimo nutraukimo, sustabdymo, pratęsimo, nepriemokų apskaičiavimo ir mokėjimo projektus ir teikia juos tikrinimui.
 • Atlieka paskirtų pašalpų perskaičiavimą, tikslinamų duomenų suvedimą Skyriaus vedėjui pavedus.
 • Aiškinasi neišmokėtų (grįžusių) pašalpų priežastis, rengia dokumentus dėl šių sumų pakartotinio pervedimo pašalpų gavėjams bei rengia informacinius raštus. Teikia medžiagą dėl nepagrįstai išmokėtų pašalpų vyriausiajam specialistui.
 • Rengia paklausimų draudėjams, archyvams, kitoms įstaigoms ir organizacijoms projektus pašalpų skyrimui reikalingiems trūkstamiems dokumentams gauti, informuoja (raštu, per elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą EGAS) pareiškėjus apie trūkstamus dokumentus, ir teikia parengtų raštų projektus tikrinti vyriausiajam specialistui.
 • Teikia medžiagą dėl nepagrįstai išmokėtų pašalpų vyriausiajam specialistui.
 • Nagrinėja prašymus, pareiškimus, skundus ir rengia atsakymų projektus.
 • Atlieka pašalpų gavėjų bylų inventorizaciją.
 • Analizuoja informacinių sistemų taikomosios programos darbą, teikia pasiūlymus dėl jų funkcionalumo gerinimo, nustačius informacinių sistemų sutrikimus, registruoja informacinių sistemų paslaugų tarnybos pagalbos adresu.
 • Dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos, Skyriaus dokumentų tvarkymo ir apskaitos procedūras.
 • Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jo nesant darbe, Skyriaus vedėjui pavedus.
 • Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, Skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • Turėti aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą.
 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, asmens duomenų apsaugą, socialinį draudimą, darbo santykius, civilinę bei administracinę teisę, darbuotojų saugą ir sveikatą, neįgaliųjų socialinę integraciją, sveikatos draudimą, civilinę ir civilinio proceso teisę, įmonių bankrotą ir likvidavimą reglamentuojančiais teisės aktais. Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius ligos ir motinystės socialinį draudimą, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinį draudimą bei pašalpų ir išmokų skyrimą ir mokėjimą, nedarbingumo pažymėjimų, profesinės reabilitacijos pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimą ir tęsimą, taip pat Europos Tarybos reglamentus, tarpvalstybines sutartis ir susitarimus socialinio draudimo ir kitų išmokų srityje tiek, kiek jie susiję su šios pareigybės funkcijų vykdymu, gebėti juos taikyti praktiškai. Išmanyti teisės aktus reglamentuojančius Valstybės ir tarnybos paslaptis ir jų saugą bei būti susipažinusiam su Įslaptintos informacijos administravimo taisyklėmis.
 • Turi atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.
 • Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.
CVB client

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: