Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Paskolų skyriaus vyriausiasis specialistas

Vilnius - Valstybinis studijų fondas

Darbo pobūdis

 • Paskolų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 11
 • Paskolų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti valstybės lėšomis suteiktų ir Valstybinio studijų fondo administruojamų paskolų, valstybės paskolų bei lėšų, sumokėtų pagal valstybės garantiją ar perėmus valstybės remiamos paskolos gavėjo teises ir pareigas, išieškojimą teisminiu būdu. III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • Rengia procesinius dokumentus, susijusius su valstybės lėšomis išduotų ir Fondo administruojamų paskolų bei valstybės paskolų, išieškojimu teismuose.
 • Rengia procesinius dokumentus, susijusius su lėšų, Valstybinio studijų fondo sumokėtų pagal valstybės garantiją ar perėmus valstybės remiamos paskolos gavėjo teises ir pareigas, išieškojimu teismuose.
 • Kontroliuoja Fondo inicijuotų teisminių procesų, susijusių su valstybės lėšomis išduotų ir Fondo administruojamų paskolų, valstybės paskolų ir lėšų, Valstybinio studijų fondo sumokėtų pagal valstybės garantiją ar perėmus valstybės remiamos paskolos gavėjo teises ir pareigas, išieškojimu, eigą, skolų priverstinio išieškojimo procesą, pagal kompetenciją atstovauja Fondo interesams teismuose ir kitose institucijose.
 • Rengia dokumentus, susijusius su vykdomųjų dokumentų perdavimu vykdyti, kontroliuoja pateiktų vykdyti vykdomųjų dokumentų vykdymo proceso eigą, užtikrindamas tinkamą skolų priverstinį išieškojimą.
 • Paruošia jo kompetencijai priklausančių dokumentų metinius apyrašus bei atiduoda į archyvą saugojimui, užtikrindamas Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nuostatų įgyvendinimą.
 • Rengia Paskolų skyriaus metinių ir kitų ataskaitų projektus, dalyvauja formuojant Paskolų skyriaus strateginius tikslus, rengiant veiklos planus ir programas, teisės norminių aktų, reglamentuojančių paskolų administravimą, projektus, atsako už pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų atlikimą bei už laiku, teisėtai bei teisingai parengtų dokumentų, kurių pagrindu atliekamos operacijos, surašymą, prireikus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus, pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių bei komisijų veikloje, dalyvauja rengiant sutartis, vykdo kitus su Fondo ir Paskolų skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Fondo direktoriaus ir Paskolų skyriaus vedėjo pavedimus, užtikrindamas Fondo strateginių tikslų įgyvendinimą.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, privalo atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • Turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro ir magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą.
 • 2 Turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir veiklą finansinės paramos studentams srityje, Valstybinio studijų fondo nuostatais ir kitais Fondo veiklą reglamentuojančiais dokumentais, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso normomis ir principais.
 • Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, rinktis darbo metodus, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, teikti pasiūlymus dėl teisminio įsiskolinimų išieškojimo proceso optimizavimo ir tobulinimo, mokėti konsultuoti asmenis teisminio skolų išieškojimo klausimais, išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus.
CVB client

Valstybinis studijų fondas

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: