Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Druskininkai - Druskininkų savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

Darbo pobūdis

 • Druskininkų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos patarėjas (toliau – patarėjas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 12
 • Patarėjo pareigybė reikalinga prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Druskininkų savivaldybės (toliau - savivaldybės) turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai bei savivaldybės kontrolieriaus pavedimu atlikti audituojamų subjektų eilinius ir veiklos plane nenumatytus finansinius ir veiklos auditus.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • atlieka eilinius arba veiklos plane nenumatytus finansinius ir veiklos auditus Savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose bei savivaldybės kontroliuojamose įmonėse ir įstaigose;
 • atlieka savivaldybės biudžeto vykdymo, savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų programų išlaidų sąmatų, savivaldybės turto naudojimo, biudžeto apskaitos ir finansinės atskaitomybės auditą;
 • atlieka Savivaldybės vietinių rinkliavų surinkimo kontrolę ir veiklos auditą;
 • valstybės kontrolieriaus rašytiniu prašymu ir savivaldybės kontrolieriaus pavedimu pagal savo kompetenciją dalyvauja valstybės kontrolės pareigūnų atliekamuose savivaldybės administravimo subjektų finansiniuose ir veiklos audituose;
 • apibendrina tikrinimų, audito rezultatus ir jų pagrindu teikia išvadas bei pasiūlymus Tarnybos vyriausiajam patarėjui dėl šio darbo gerinimo;
 • savivaldybės kontrolieriaus pavedimu pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka nagrinėja gyventojų skundus ir pareiškimus;
 • kaupia informacinę kontrolės medžiagą, reikalingą finansiniam ir veiklos auditui atlikti;
 • atliktų auditų ataskaitas ir išvadas pateikia savivaldybės tarybai, savivaldybės merui, savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės tarybos Kontrolės komitetui;
 • rengia Tarnybos Dokumentacijos plano, suvestinių, nuolatinio saugojimo tvarkomosios organizacinės veiklos bylų apyrašus bei ilgo saugojimo bylų apyrašus ir juos pateikia Alytaus apskrities archyvui;
 • Tarnybos audituotiems subjektams pateiktas rekomendacijas pateikia Vyriausybės atstovui Alytaus apskrityje;
 • parengia atliktų auditų ataskaitas ir išvadas bei Tarnybos veiklos ataskaitas ir pateikia jas skelbti savivaldybės interneto tinklalapyje ir vietinėje spaudoje;
 • bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos valstybės kontrole, Savivaldybės administracijos Centralizuotu vidaus audito skyriumi ir teisėsaugos institucijomis;
 • tvarko įstaigos raštvedybą ir dokumentaciją;
 • laikinai vykdo savivaldybės kontrolieriaus funkcijas, kai savivaldybės kontrolierius ir vyriausiasis patarėjas abu vienu metu dėl laikino nedarbingumo, atostogų, tarnybinių komandiruočių ir kitų nebuvimo darbe atvejų negali eiti pareigų;
 • savivaldybės kontrolieriaus pavedimu atlieka kitus su funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą; studijų sritis – socialiniai mokslai; studijų kryptis – ekonomika arba finansai, arba apskaita, arba vadyba, arba viešasis administravimas, arba teisė; ekonomisto arba vadybininko, arba teisininko profesinė kvalifikacija;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį finansų arba ekonomikos, arba teisės, arba audito, arba kontrolės srityse;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybės tarnautojų veiklos etiką, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, įmonių, kurių steigėja ar akcijų turėtoja yra savivaldybė, organizacijų veiklą, valstybinio audito reikalavimus;
 • išmanyti nacionalinius ir tarptautinius audito standartus, verslo ir viešojo sektoriaus apskaitos standartus, sugebėti savarankiškai atlikti audito procedūras;
 • sugebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, mokėti sisteminiu požiūriu vertinti gautą informaciją, teikti išvadas, priimti sprendimus;
 • mokėti analizuoti savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų ūkinę ir finansinę veiklą, rengti išvadas, analitiškai vertinti ir apibendrinti problemas bei operatyviai rasti jų sprendimo būdus;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymą, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer programos; ECDL pažymėjimas - privalumas);
 • patarėjas negali būti savivaldybės tarybos narys ir darbo metu negali dalyvauti politinių partijų veikloje.
CVB client

Druskininkų savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: