Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba

Darbo pobūdis

 • Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos (toliau – Kontrolieriaus tarnyba) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A3. Pareigybės kategorija – 14
 • Nagrinėti ir teisiškai vertinti pareiškėjų skundus dėl akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų / galimų pažeidimų, atlikti tyrimus ir teikti išvadas dėl jų Akademinės etikos ir procedūrų Kontrolieriui (toliau – Kontrolierius); organizuoti administracinių nusižengimų tyrimą; atstovauti Kontrolieriaus tarnybai teismuose; vykdyti kitas jam Kontrolieriaus pavestas funkcijas.III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • nagrinėja nukreiptus pareiškėjų skundus ir atlieka tyrimus dėl fizinių ir juridinių asmenų veiksmų, kuriais pažeidžiama arba įtariama, kad gali būti pažeista, akademinė etika ir procedūros; taip pat skundus dėl mokslo ir studijų institucijų vadovų ir padalinių administracijos vadovų piktnaudžiavimo akademinės etikos ir procedūrų srityje; teikia Kontrolieriui išvadas dėl išnagrinėto skundo ar atlikto tyrimo.
 • priima pareiškėjus, juos konsultuoja ir vykdo kitus su įstaigos priimamojo veikla susijusius Kontrolieriaus pavedimus;
 • atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir surašo protokolų dėl administracinių nusižengimų projektus;
 • rengia Kontrolieriaus tarnybos strateginį veiklos planą ir kasmetinį tarnybos praėjus kalendorinių metų veiklos ataskaitos projektą;
 • teikia Kontrolieriui siūlymus dėl Kontrolieriaus rekomendacijų įvykdymo (neįvykdymo), dėl reikiamų raštų projektų parengimo;
 • Kontrolieriaus pavedimu atstovauja Kontrolieriaus tarnybą teismuose, teisėsaugos ir kitose valstybės ar savivaldybės institucijose;
 • siekdamas tinkamai atstovauti Kontrolieriaus tarnybai teismuose, atstovaujamojo vardu atlieka procesinius veiksmus (rengia ieškinių, pareiškimų, skundų, prašymų teismams bei kitoms teisėsaugos institucijoms projektus), teikia Kontrolieriui pasiūlymus dėl procesinių veiksmų, išvadas dėl teismo sprendimų ir nutarčių, nustatytais terminais atsiskaito ir teikia pasiūlymus Kontrolieriui apie teismuose nagrinėjamų su Kontrolieriaus tarnybos veikla susijusių bylų eigą;
 • rengia siūlymus dėl priemonių akademinės etikos ir procedūrų laikymuisi užtikrinti;
 • kaupia, nagrinėja, apibendrina duomenis apie Kontrolieriaus tarnybai žinomus akademinės etikos ir procedūrų pažeidimus, Mokslo ir studijų įstatymo ar mokslo ir studijų institucijų statutų, institucijų akademinės etikos kodeksų pažeidimus, taikytus administracinės atsakomybės atvejus, taip pat kitus duomenis, susijusius su akademinės etikos ir procedūrų laikymusi Lietuvoje; teikia pasiūlymus dėl jų (duomenų) Kontrolieriui;
 • instruktuoja Kontrolieriaus tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus apie priešgaisrinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus;
 • organizuoja darbuotojų saugos ir sveikatos, civilinės ir gaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimą Kontrolieriaus tarnyboje; rengia ir tvarko Kontrolieriaus tarnybos darbuotojų darbo saugos ir sveikatos norminius dokumentus (instrukcijas, žurnalus ir kt.).
 • vykdo kitus Kontrolieriaus pavedimus, kad būtų pasiekti Kontrolieriaus tarnybos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą, magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą profesinę teisininko kvalifikaciją baigus vientisąsias studijas;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį teisės srityje;
 • būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais Kontrolieriaus tarnybos kompetencijai priskirtus klausimus, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą;
 • mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, apibrėžti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus bei metodus, apibrėžti tikslus ir uždavinius;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles ir jas taikyti praktikoje;
 • mokėti bent vieną iš šių kalbų: anglų, prancūzų, vokiečių ne žemesniu kaip B2 lygiu;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis;
 • gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą.
CVB client

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: