Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

Darbo pobūdis

1. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) patarėjas (toliau – patarėjas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 15.
 • Patarėjo pareigybė reikalinga padėti Kalėjimų departamento direktoriui formuojant įstaigos įvaizdį, informuoti visuomenę apie Kalėjimų departamento prie teisingumo ministerijos veiklą, organizuoti įstaigos išorinę ir vidinę komunikaciją.
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • koordinuoja Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų darbą vidinės ir išorinės komunikacijos srityse;
 • vertina Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų vykdomos veiklos ryšių su visuomene srityje tendencijas, atsižvelgia į šiuos rezultatus rengdamas Kalėjimų departamento ryšių su visuomene strategiją ir planą, bei įgyvendina šiuos dokumentus;
 • kuria ir palaiko ryšius su Kalėjimų departamentui pavaldžiomis įstaigomis, visuomene, valstybės institucijomis ir visuomeninėmis organizacijomis, siekdamas formuoti objektyvią nuomonę apie Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų vykdomą veiklą;
 • organizuoja informacinių leidinių leidybą, televizijos, radijo laidų (siužetų) apie Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų veiklą kūrimą ir kitus įstaigos informacinio pristatymo darbus;
 • rengia ir platina pranešimus žiniasklaidai, teikia atsakymus į žurnalistų paklausimus, organizuoja spaudos konferencijas, seminarus, diskusijas ir kitus viešo pobūdžio renginius, susijusius su visuomenės informavimu apie Kalėjimų departamento ir pavaldžių įstaigų veiklą;
 • 6 organizuoja su bausmių vykdymo sistemos veikla susijusius tarptautinius renginius, konferencijas ir seminarus;
 • koordinuoja ir pagal kompetenciją vykdo Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų vykdomų projektų viešinimo veiklą;
 • stebi ir analizuoja visuomenės informavimo priemonių ir valstybės institucijų teikiamą viešąją informaciją apie Kalėjimų departamentą ir jam pavaldžias įstaigas, operatyviai ir sistemingai renka žiniasklaidoje pateikiamą informaciją, susijusią su Kalėjimų departamento veikla, ją analizuoja, reaguoja į pasirodančią netikslią informaciją, nustato žinių apie Kalėjimo departamento ir jo veiklą poreikį, rengia mėnesines ir ketvirtines apžvalgas su pasiūlymais;
 • vykdo Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų interneto ir intraneto svetainių turinio priežiūrą, teikia pasiūlymus dėl svetainių tobulinimo;
 • inicijuoja Kalėjimų departamento reprezentacinių priemonių kūrimą, atranką ir įsigijimą;
 • formuoja Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų įvaizdį, nuolat teikia informaciją visuomenei ir žiniasklaidai apie Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų veiklą;
 • vykdo kitus Kalėjimų departamento direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Kalėjimų departamento strateginiai tikslai.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, komunikacijos krypčių grupės išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų žurnalistinio arba ryšių su visuomene darbo patirtį;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, visuomenės informavimą ir bausmių vykdymo veiklą reguliuojančiais teisės aktais;
 • mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti pranešimus, straipsnius ir analitinę medžiagą, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, „Internet Explorer“ kompiuterine programa.
 • mokėti anglų kalbą C1 lygiu.
CVB client

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: