Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
More about company »

Patarėjas (koef. 9)

Vilnius - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. 27V-142

ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS PASKIRTIS
2. Pareigybė reikalinga užtikrinti tinkamą Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) strateginio ir metinio veiklos planavimo proceso įgyvendinimą, padėti planuoti Departamento lėšų poreikį, analizuoti Departamentui skirtų asignavimų panaudojimą.

III SKYRIUS VEIKLOS SRITIS
3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrųjų veiklos sričių funkcijas – strateginio planavimo ir finansų valdymo.

IV SKYRIUS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, verslo ir viešosios vadybos krypčių grupės ar ekonomikos krypties;
4.2. turėti patirties rengiant strateginių ir metinių veiklos planų projektus;
4.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį finansų planavimo ir valdymo bei darbo užmokesčio fondo planavimo ir apskaičiavimo srityje;
4.4. turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais strateginį planavimą ir finansų valdymą;
4.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus;
4.6. žinoti dokumentų rengimo ir įforminimo bei teisės aktų rengimo taisykles, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pagal savo kompetenciją vykdo šias funkcijas:
5.1. teisės aktų nustatyta tvarka ir per juose nustatytus terminus rengia Departamento strateginio veiklos plano ir metų veiklos plano projektus, teikia pasiūlymus dėl jų keitimo, tobulinimo bei rengia Departamento veiklos planų ir veiklos ataskaitas;
5.2. pagal kompetenciją vykdo Strateginio planavimo stebėsenos informacinės sistemos (SIS) duomenų teikėjo funkcijas ir vertinimo kriterijų pokyčių stebėseną;
5.3. teikia informaciją Departamento valstybės tarnautojams apie Departamento veiklos planų įgyvendinimą bei metodiškai konsultuoja planavimo klausimais;
5.4. dalyvauja užtikrinant tinkamą Departamento strateginio planavimo dokumentų nuostatų įgyvendinimą;
5.5. dalyvauja užtikrinant tinkamą kontroliuojamų pavedimų vykdymo stebėseną ir kontrolę.
6. Siekiant užtikrinti racionalų Departamentui skirtų asignavimų panaudojimą, atlieka šias funkcijas:
6.1. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl Departamento lėšų poreikio,
6.2. pagal kompetenciją rengia Departamento veiklos pagrindinių priemonių plano projektą;
6.3. dalyvauja rengiant analitines pažymas lėšų panaudojimo klausimais;
6.4. rengia Departamento darbo užmokesčio duomenis planuojamam darbo užmokesčio fondui, juos analizuoja ir teikia siūlymus dėl darbo užmokesčio fondo planavimo;
6.5. analizuoja ir apibendrina Departamento ketvirtinius ir metinį darbo užmokesčio, prekių ir paslaugų asignavimų panaudojimą.
7. Nagrinėja paklausimus ir pasiūlymus, teikia išvadas;
8. Pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus ir Departamento vadovybės pavedimus.

VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
9. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Kiti įmonės darbo skelbimai:

All ads of this company (81) »