Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Patarėjas (PA koeficientas 8,3) (karjeros valstybės tarnautojas)

Šiauliai - Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

l. e. savivaldybės kontrolieriaus pareigas 2019 m. vasario 12 d.

įsakymu Nr. P-6


ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS

PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos (toliau – Tarnyba) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.


II. PASKIRTIS


2. Patarėjo pareigybės paskirtis – atlikti auditus Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose bei savivaldybės valdomose įmonėse, vykdyti kitas kontrolės priemones.


III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje – audito ir kontrolės – srityje.


IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip trejų metų darbo stažą viešojo sektoriaus subjektų audito, finansinių ataskaitų (jų dalių) tikrinimo ir (ar) buhalterinės apskaitos tvarkymo srityse.

4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, viešuosius pirkimus, strateginį planavimą, mokėti juos pritaikyti praktiniame darbe;

4.3. išmanyti Valstybinio audito reikalavimus, tarptautinius audito standartus, viešojo sektoriaus subjektų audito atlikimo tvarką, valstybės ir savivaldybės turto valdymą, naudojimą, savivaldybių biudžetų sudarymą ir vykdymą, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, bendrovių, savivaldybės įmonių veiklą ir atskaitomybę, buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;

4.4. gebėti naudoti, kaupti, valdyti, sisteminti ir apibendrinti audito ar patikrinimo metu surinktą informaciją, rengti auditų, patikrinimų ataskaitas, pateikti išvadas, pasiūlymus, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.5. sugebėti planuoti ir organizuoti savo darbą, turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;

4.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, interneto naršyklėmis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas

5.1. atlieka eilinius ir veiklos plane nenumatytus finansinius (teisėtumo) ir veiklos auditus (toliau – auditai), vykdo kitas kontrolės priemones Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, Savivaldybės valdomose įmonėse, vykdo audito grupės vadovo užduotis, jei tokia grupė sudaroma;

5.2. atlikęs auditą ar patikrinimą, apibendrina surinktą medžiagą ir suderinęs su Savivaldybės kontrolieriumi, parengia ataskaitą, išvadą pagal Valstybinio audito, tarptautinių audito standartų ir teisės aktų reikalavimus, teikia rekomendacijas, sutvarko audito darbo ir kitus dokumentus;

5.3. kontroliuoja kaip įgyvendinamos audito metu audituotiems subjektams pateiktos rekomendacijos, atlieka poauditinius patikrinimus;

5.4. Savivaldybės kontrolieriaus nurodymu rengia reikalingą medžiagą sprendimui dėl audito metu nustatytų pažeidimų pašalinimo priimti;

5.5. teikia siūlymus dėl Tarnybos metinio veiklos plano ir veiklos ataskaitos sudarymo;

5.6. saugo audito ir patikrinimų dokumentus, nustatyta tvarka ir terminais perduoda juos Tarnybos darbuotojui, atsakingam už dokumentų apskaitą ir saugojimą;

5.7. atlieka priskirtų sričių bei subjektų stebėjimą, renka ir analizuoja informaciją apie juos esamų bei galimų problemų nustatymui, analizuoja teisės aktus, susijusius su atliekamomis funkcijomis ir teikia informaciją bei pasiūlymus Savivaldybės kontrolieriui;

5.8. vykdo kitus su pareigybės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės kontrolieriaus pavedimus, kad būtų pasiekti Tarnybos tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos patarėjas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės kontrolieriui.
CVB client

Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

daugiau info vtd.lt
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1950 €
Vid. atlyginimas bruto
(51% didesnis už LT vidurkį)
60
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1063 €
25% uždirba 1063-1813 €
25% uždirba 1813-2493 €
25% uždirba nuo 2493 €

Similar job ads: