Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Pensijų skyriaus 1-ojo poskyrio Vyresnysis specialistas (darbo vieta - Kėdainių m.)

Kaunas - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius

Darbo pobūdis

 • Pensijų skyriaus 1 – ojo poskyrio vyresniojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.2. Pareigybės lygis – B.3. Pareigybės kategorija – 9
 • Pensijų skyriaus 1 – ojo poskyrio (toliau – Poskyris) vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga įvertinti pateiktus (gautus) dokumentus, įrodančius iki 1994 m. įgytą pensijų draudimo stažą bei turėtas draudžiamąsias pajamas, įvesti duomenis į Išmokų taikomąją sistemą, rengti dokumentų dėl duomenų įrašymo/neįrašymo į Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registrą (toliau – Registras) projektus.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • Įvertina dokumentus, įrodančius iki 1994 m. įgytą pensijų draudimo stažą bei turėtas draudžiamąsias pajamas, ir įveda duomenis į Išmokų taikomąją sistemą.
 • Suformuoja duomenų apie asmenų iki 1994 m. įgytą pensijų draudimo stažą bei turėtas draudžiamąsias pajamas bylas (toliau – Kaupiamų duomenų byla), daro pateiktų dokumentų kopijas ir rengia dokumentų dėl duomenų įrašymo/neįrašymo į Registrą projektus ir teikia juos tikrinimui.
 • Informuoja asmenį apie trūkstamus dokumentus.
 • Rengia raštų projektus draudėjams bei archyvinėms įstaigoms išduoti dokumentus, reikalingus duomenims į Registrą įrašyti ir teikia juos tikrinimui.
 • Paima neužbaigtas Kaupiamų duomenų bylas ir jas padeda/gražina į neužbaigtų bylų saugyklą.
 • Dalyvauja Kaupiamų duomenų bylų inventorizacijos vykdyme.
 • Dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos, Poskyrio dokumentų tvarkymo ir apskaitos procedūras, teikia pasiūlymus Poskyrio vedėjui dėl veiklos tobulinimo.
 • Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje bei pasitarimuose.
 • Pavaduoja kitą Poskyrio specialistą jo nesant darbe, Poskyrio vedėjui pavedus.
 • Vykdo kitus, su Poskyrio funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio Poskyrio vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • Turėti aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą.
 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, valstybinį socialinį draudimą reglamentuojančiais teisės aktais bei Europos Sąjungos teisės aktais, tarpvalstybinėmis sutartimis ir susitarimais socialinio draudimo išmokų srityje tiek, kiek jie susiję su šios pareigybės funkcijų atlikimu. Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius pensijų skyrimą bei Registro tvarkymą.
 • Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.
CVB client

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: