Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Pensijų skyriaus 4-ojo poskyrio Vyresnysis specialistas (darbo vieta - Kubiliaus g.10, Vilnius) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius

Darbo pobūdis

Pensijų skyriaus 4-ojo poskyrio vyresniojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.Pareigybės lygis – B.Pareigybės kategorija – 9
 • Pensijų skyriaus 4-ojo poskyrio (toliau – Poskyris) vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga įvertinti pateiktus (gautus) dokumentus, nustatant asmens teisę į valstybines pensijas, kompensaciją už ypatingas darbo sąlygas, transporto išlaidų kompensaciją, lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją (toliau – kompensacija), įvesti duomenis į Išmokų taikomąją sistemą, rengti sprendimų dėl valstybinių pensijų ir/ar kompensacijų, skyrimo/neskyrimo, valstybinių socialinio draudimo pensijų (toliau – socialinio draudimo pensija), valstybinių pensijų ir kompensacijų mokėjimo projektus, apskaičiuoti sukauptą valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą (toliau – stažas) bei prognozuojamos pensijos dydį.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • Įvertina valstybinėms pensijoms ir/ar kompensacijoms, socialinio draudimo pensijoms, valstybinėms pensijoms ir kompensacijoms skirti ir mokėti pateiktus dokumentus ir įveda duomenis į Išmokų taikomąją sistemą.
 • Suformuoja valstybinių pensijų ir kompensacijų bylas, daro pateiktų dokumentų kopijas ir rengia sprendimų skirti (neskirti) valstybinę pensiją ar/ir kompensaciją, projektus ir teikia juos tikrinimui.
 • Įvertina duomenis ir dokumentus, gautus iš Registro ir kitų registrų, ir jei jie turi įtaką valstybinės pensijos ir/ar kompensacijos skyrimui, socialinio draudimo pensijos, valstybinės pensijos ir/ar kompensacijos mokėjimui/mokėjimo nutraukimui, rengia sprendimų projektus ir teikia juos tikrinimui.
 • Tikrina, ar mokėjimo duomenys korektūrų sąrašuose sutampa su bylų ir Išmokų taikomosios sistemos duomenimis, esant reikalui, koreguoja duomenų neatitikimus ir teikia juos tikrinimui.
 • Įvertina dokumentus ir apskaičiuoja socialinio draudimo pensijų, valstybinių pensijų ir/ar kompensacijų nepriemokas/permokas, rengia sprendimų dėl nepriemokų ar permokų susidarymo projektus ir teikia juos tikrinimui.
 • Apskaičiuoja vienkartinę išmoką, išmokų gavėjui mirus, rengia sprendimų dėl išmokų, mirusį pensininką laidojusiems asmenims skyrimo, dėl išmokų išmokėjimo asmenims, pateikusiems paveldėjimo teisės liudijimus bei pažymų notarui projektus.
 • Rengia sprendimų dėl socialinio draudimo pensijų, valstybinių pensijų ir/ar kompensacijų permokų nustatymo projektus ir teikia tikrinti vyriausiajam specialistui pensijų ir kompensacijų skyrimo ir mokėjimo kontrolei.
 • Informuoja asmenį apie socialinio draudimo, valstybinės pensijos ir/ar kompensacijos skyrimą, socialinio draudimo pensijų ir valstybinių pensijų skyrimo termino pasibaigimą.
 • Apskaičiuoja stažą ir asmens pageidavimu prognozuojamos pensijos dydį.
 • Rengia raštų, skirtų įmonėms, įstaigoms, organizacijoms ir archyvams, projektus dėl dokumentų, reikalingų valstybinei pensijai ir/ar kompensacijai skirti, išdavimo.
 • Vykdo įstatymų nustatyta tvarka išskaitas iš pensijų ir kompensacijų pagal vykdomuosius dokumentus ir teikia tikrinimui.
 • Paima neužbaigtas pensijų, kompensacijų bylas ir jas padeda/grąžina į neužbaigtų bylų saugyklą.*
 • Dalyvauja pensijų ir kompensacijų bylų inventorizacijos vykdyme.
 • Poskyrio vedėjui pavedus, pavaduoja kitą Poskyrio specialistą, nesantį darbe.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio, su Poskyrio funkcijomis susijusius, Poskyrio vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • Turėti aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą.
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, valstybinį socialinį draudimą reglamentuojančiais teisės aktais bei Europos Sąjungos teisės aktais, tarpvalstybinėmis sutartimis ir susitarimais socialinio draudimo išmokų srityje tiek, kiek jie susiję su šios pareigybės funkcijų atlikimu. Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius socialinio draudimo pensijų, valstybinių pensijų ir kompensacijų skyrimą ir mokėjimą bei Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro (toliau – Registras) tvarkymą.
 • Būti susipažinęs su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.
CVB client

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: