Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Pensijų skyriaus Pensijų skyriaus 3-iojo poskyrio Vyriausiasis specialistas (darbo vieta - Kubiliaus g.10, Vilnius)

Vilnius - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius

Darbo pobūdis

Pensijų skyriaus 3-iojo poskyrio vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.Pareigybės lygis – A.Pareigybės kategorija –11.
 • Pensijų skyriaus 3-iojo poskyrio (toliau – Poskyris) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga skirti valstybines socialinio draudimo pensijas (toliau – socialinio draudimo pensijos), tikrinti socialinio draudimo pensijų mokėjimo, valstybinių pensijų (toliau – valstybinės pensijos), kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas, transporto išlaidų kompensacijų, lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijų (toliau – kompensacijos) skyrimo ir mokėjimo teisėtumą, pagrįstumą ir teisingumą.
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • Skiria socialinio draudimo pensijas.
 • Priima sprendimus dėl socialinio draudimo pensijų skyrimo ir perskaičiavimo.
 • Formuoja socialinio draudimo pensijų bylas.
 • Tikrina:
 • Valstybinių pensijų ir/ar kompensacijų skyrimo ir mokėjimo, socialinio draudimo pensijų mokėjimo teisėtumą, pagrįstumą ir teisingumą, parengtus sprendimų projektus (prireikus juos koreguoja), valstybinių pensijų ir kompensacijų bylų formavimo teisingumą, korektūrų sąrašus;
 • mirusį pensininką laidojusiems asmenims ir/ar asmenims, pateikusiems paveldėjimo teisės liudijimus, mokamų išmokų skyrimo pagrįstumą ir teisingumą;
 • socialinio draudimo ir valstybinių pensijų ir/ar kompensacijų permokų/nepriemokų apskaičiavimo bei parengtų sprendimų dėl išmokų permokų/nepriemokų projektų teisingumą;
 • išskaitų iš pensijų ir kompensacijų pagal vykdomuosius dokumentus teisingumą.
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus (toliau – Teritorinis skyrius) direktoriui įgaliojus, priima sprendimus dėl valstybinių pensijų ir/ar kompensacijų skyrimo, socialinio draudimo, valstybinių pensijų ir kompensacijų mokėjimo sustabdymo, nutraukimo, atnaujinimo, dalies išskyrimo ir kitus sprendimus.
 • Teritorinio skyriaus direktoriui įgaliojus, priima sprendimus dėl išmokų, mirusį pensininką laidojusiems asmenimis skyrimo, dėl išmokų išmokėjimo asmenims, pateikusiems paveldėjimo teisės liudijimus.
 • Teritorinio skyriaus direktoriui įgaliojus, priima sprendimus (Išmokų taikomojoje sistemoje) dėl nepriemokų, atsiradusių skiriant ir mokant socialinio draudimo, valstybines pensijas ir kompensacijas.
 • Rengia sprendimų dėl socialinio draudimo pensijų, valstybinių pensijų ir/ar kompensacijų permokų išieškojimo projektus ir teikia tikrinti vyriausiajam specialistui pensijų ir kompensacijų skyrimo ir mokėjimo kontrolei.
 • Tikrina archyvų išduotus dokumentus apie asmens darbą ypatingomis sąlygomis, įmonių, įstaigų ir organizacijų išduotų pažymų apie asmens darbą ypatingomis sąlygomis išdavimo pagrįstumą, surašo patikrinimo pažymas/aktus.
 • Informuoja asmenį apie socialinio draudimo pensijos skyrimą.
 • Teikia socialinio draudimo pensijos bylą (bylos dokumentų kopijas) dėl išmokėtų pensijų sumų išieškojimo atgręžtinio reikalavimo teise.
 • Rengia paklausimų projektus sudėtingais teisės aktų taikymo atvejais skiriant socialinio draudimo ir valstybines pensijas ir/ar kompensacijas.
 • Tvirtina pateiktų dokumentų kopijas.
 • Pasirašo raštus įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms išduoti dokumentus, reikalingus socialinio draudimo, valstybinei pensijai ir kompensacijai skirti.
 • Dalyvauja pensijų ir kompensacijų bylų inventorizacijos vykdyme.
 • Teikia vyresniesiems specialistams metodinę ir praktinę pagalbą valstybinių pensijų ir/ar kompensacijų skyrimo, socialinio draudimo ir valstybinių pensijų mokėjimo ir kitais su socialinio draudimo ir valstybinių pensijų ir kompensacijų veiklos sritimi susijusiais klausimais.
 • Fiksuoja ir analizuoja valstybinių pensijų ir/ar kompensacijų skyrimo, socialinio draudimo ir valstybinių pensijų bei kompensacijų mokėjimo klaidas, analizuoja Valdymo informacinės sistemos Vidaus kontrolės modulio duomenis, teikia Poskyrio vedėjui informaciją ir siūlymus dėl atliekamo darbo kokybės gerinimo.
 • Nagrinėja pareiškimus, skundus ir paklausimus rengia atsakymų projektus, konsultuoja Poskyrio ir kitus Teritorinio skyriaus darbuotojus pagal pareigybės kompetenciją.
 • Poskyrio vedėjui pavedus, pavaduoja kitą Poskyrio specialistą, nesantį darbe.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Poskyrio funkcijomis susijusius Poskyrio vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 • Turėti duomenų tvarkymo patirtį.
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, socialinį draudimą, darbo santykius, civilinę bei administracinę teisę reglamentuojančiais teisės aktais. Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius pensijų ir kompensacijų skyrimą ir mokėjimą, Registro tvarkymą, Europos Sąjungos teisės aktus, tarpvalstybines sutartis ir susitarimus socialinio draudimo išmokų srityje ir gebėti juos taikyti praktiškai.
 • Būti susipažinęs su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.
CVB client

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: