Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Pensijų skyriaus vyresnysis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 4,8) (karjeros valstybės tarnautojas)

Mažeikiai - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius

Darbo pobūdis

1. Pensijų skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė. 2 ir 3 punktai neteko galios nuo 2019-01-01 (VSDFV Mažeikių skyriaus direktoriaus 2018-12-31 įsakymas Nr. VE-269)
 • Pensijų skyriaus (toliau – Skyrius) vyresniojo specialisto pareigybė (toliau – vyresnysis specialistas) reikalinga įvertinti pateiktus (gautus) dokumentus, įrodančius iki 1994 m. gruodžio 31 d. įgytą pensijų draudimo stažą bei turėtas draudžiamąsias pajamas, įvesti duomenis į Išmokų taikomąją sistemą, rengti dokumentų dėl duomenų įrašymo/neįrašymo į Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registrą (toliau – Registras) projektus.
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • Įvertina dokumentus, įrodančius iki 1994 m. gruodžio 31 d. įgytą pensijų draudimo stažą bei turėtas draudžiamąsias pajamas, ir įveda duomenis į Išmokų taikomąją sistemą.
 • Suformuoja duomenų apie asmenų iki 1994 m. gruodžio 31 d. įgytą pensijų draudimo stažą bei turėtas draudžiamąsias pajamas bylas, daro pateiktų dokumentų kopijas ir rengia dokumentų dėl duomenų įrašymo/neįrašymo į Registrą projektus ir teikia juos tikrinimui.
 • Informuoja asmenį apie trūkstamus dokumentus.
 • Nustatęs, kad duomenims apie stažą ir/ar pajamas įrašyti į Registrą būtina išvada, parengia išvados projektą ir informaciją nukreipia vyriausiajam specialistui.
 • Gavęs dokumentus asmens, kurio byla buvo suformuota, pasiima bylą iš neužbaigtų bylų saugyklos.
 • Rengia raštų projektus draudėjams bei archyvinėms įstaigoms išduoti dokumentus, reikalingus duomenims į Registrą įrašyti ir teikia juos tikrinimui.
 • Kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, ruošia jas archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda į Teritorinio skyriaus archyvą pagal patvirtintą dokumentacijos planą.
 • Jei Registro duomenys apie asmens stažo, įgyto 1994 metais, laikotarpius ar/ir apie 1994 metų draudžiamąsias pajamas arba taikomosios sistemos duomenys apie draudėjo valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimą 1991 – 1993 metais nesutampa su įstaigų išduotose pažymose nurodytais duomenimis, rengia tarnybinio pranešimo (rašto) Teritorinio skyriaus Registro skyriui dėl duomenų tikslinimo projektą ir kartu su dokumentais perduoda vyriausiajam specialistui.
 • Rengia informaciją pagal pareigybės kompetenciją ir teikia ją Skyriaus vedėjui ar jo įgaliotam tarnautojui.
 • Dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos procedūras.
 • Analizuoja Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingų duomenų poreikį bei teikia Skyriaus vedėjui ar jo įgaliotam tarnautojui siūlymus dėl minėtų funkcijų vykdymui reikalingos programinės įrangos kūrimo ir tobulinimo.
 • Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje bei pasitarimuose Skyriaus vedėjui ar jo įgaliotam tarnautojui pavedus.
 • Atstovauja Skyrių valstybinės valdžios, valdymo, savivaldybių institucijose bei kitose įstaigose ir organizacijose, Teritorinio skyriaus direktoriui ar direktoriaus pavaduotojui pavedus, Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.
 • Bendradarbiauja su valstybinės valdžios, valdymo, savivaldybių institucijomis bei kitomis įstaigomis, institucijomis ar organizacijomis šios pareigybės kompetencijai priskirtais klausimais.
 • Konsultuoja klientus pensijų draudimo stažo bei draudžiamųjų pajamų įskaitymo klausimais.
 • Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jo nesant darbe, Skyriaus vedėjui ar jo įgaliotam tarnautojui pavedus.
 • Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį ar jam prilygintą išsilavinimą.
 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, valstybinį socialinį draudimą reglamentuojančiais teisės aktais bei Europos Sąjungos teisės aktais, tarpvalstybinėmis sutartimis ir susitarimais socialinio draudimo išmokų srityje tiek, kiek jie susiję su šios pareigybės funkcijų atlikimu. Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius pensijų skyrimą bei Registro tvarkymą.
 • Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.
CVB client

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: