Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Personalo departamentas Personalo skyrius Vyriausiasis specialistas

Vilnius - Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

Darbo pobūdis

 • Personalo departamento Personalo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.2. Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 12
 • Personalo departamento Personalo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti Užsienio reikalų ministerijos (toliau- Ministerijos) personalo politikos įgyvendinimo darbus, komandiruočių apskaitai tvarkyti ir atlikti Ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, personalo administravimo funkcijas.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • rengia Ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo sutarčių sudarymo, keitimo, pratęsimo ir nutraukimo projektus;
 • rengia ministerijos kanclerio potvarkius dėl ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis vardų, pavardžių keitimo, priemokų bei pašalpų skyrimo;
 • pagal kompetenciją konsultuoja Ministerijos darbuotojus dėl darbo sutarčių sudarymo, vykdymo ir nutraukimo;
 • pagal kompetenciją rengia ministro įsakymų projektus dėl Ministerijos pareigybių sąrašo keitimo;
 • pagal kompetenciją rengia ir teikia pranešimus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai dėl Ministerijos darbuotojų priėmimo į darbą;
 • pagal kompetenciją kiekvieną mėnesį atnaujina Ministerijos ir diplomatinių atstovybių užsienyje pareigybių sąrašą;
 • formuoja ir tvarko Ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, asmens bylas;
 • pagal kompetenciją rengia informacinę, analitinę ir statistinę medžiagą ataskaitoms;
 • pagal kompetenciją rengia raštus, tarnybinius pranešimus bei atsakymus į oficialius raštus;
 • pagal kompetenciją skelbia informaciją Ministerijos informacinėje sistemoje kURMis, Personalo departamento puslapyje elektroninėse laikmenose;
 • pagal kompetenciją tvarko Personalo duomenų bazę ir Valstybės tarnautojų registro duomenų bazę;
 • 12 . pagal kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją Ministerijos darbuotojams vykimo į komandiruotes klausimais, savo kompetencijos ribose kontroliuoja, kaip laikomasi nustatytos vykimo į komandiruotes tvarkos;
 • 13 . teikia derinti atstovybių vadovų komandiruočių potvarkius pavaldžių departamentų direktoriams ir Ministerijos vadovybei;
 • 14 . nuolat tvarko darbuotojų komandiruočių duomenų bazes elektroninėse laikmenose;
 • 15 . pagal kompetenciją registruoja komandiruočių įsakymus bei potvarkius, formuoja skyriaus bylas pagal patvirtintą dokumentacijos planą;
 • 16 . nustatytu laiku elektroniniu paštu teikia Buhalterinės apskaitos skyriui ir Ministerijos padalinių ir atstovybių darbuotojams, atsakingiems už Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymą, ministro įsakymų ir ministerijos kanclerio potvarkių dėl Ministerijos ar diplomatinių atstovybių darbuotojų komandiruočių kopijas;
 • 17 . apmoko Personalo skyriaus darbuotoją, pakeisiantį atostogų metu ar kitais atvejais;
 • 18 . vykdo kitus skyriaus vedėjo ir departamento direktoriaus tarnybinius pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
 • išmanyti raštvedybos taisykles;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, valstybės tarnautojų veiklos etikos taisykles, teisės aktų ir dokumentų rengimą, įforminimą, gebėti juos taikyti praktikoje;
 • mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir analizuoti savo veiklą;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma – „konfidencialiai“.
CVB client

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: