Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Personalo departamento Vyriausiasis specialistas

Vilnius - Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Personalo departamento vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 12.
 • Personalo departamento (toliau - Departamentas) vyriausiojo specialisto (toliau – valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga tvarkyti Departamento raštvedybą ir vykdyti kitas administravimo funkcijas, susietas su Departamento veikla, organizuoti studentų mokomąsias praktikas.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti Departamentui keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
 • kontroliuoja Savivaldybės informacinėje dokumentų valdymo sistemoje Departamento užduočių vykdymą ir teikia ataskaitas Departamento direktoriui;
 • sudaro ir suderina Departamento bylų nomenklatūrą;
 • tvarko Departamento dokumentų bylas ir nustatyta tvarka perduoda jas į Departamento Archyvą;
 • registruoja gaunamuosius ir siunčiamuosius raštus, laiškus, tarnybinius pranešimus ir kitus dokumentus Savivaldybės dokumentų valdymo sistemoje įrašo užduočių rezoliucijas ir perduoda vykdyti Departamento valstybės tarnautojams ir darbuotojams;
 • rengia ir teikia Departamento direktoriui vizuoti rengiamų Tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus bei perduoda vykdytojams Departamento direktoriaus vizuotus dokumentus;
 • rengia Departamento direktoriaus įsakymų projektus, Departamento direktoriaus pavedimu – tarnybinius raštus;
 • planuoja Departamento direktoriaus darbotvarkę, padeda Departamento direktoriui organizuoti pasitarimus, susirinkimus, susitikimus, komisijų posėdžius ir juos protokoluoja;
 • organizuoja ir aprūpina Departamento darbuotojus būtinomis kanceliarinėmis priemonėmis, organizuoja Departamento organizacinės technikos priežiūros ir remonto darbus;
 • atsako į telefono skambučius, pagal savo kompetenciją teikia informaciją Departamento veiklos klausimais;
 • organizuoja Departamento darbuotojų parengtų raštų, pranešimų, informacinių lapelių išsiuntimą adresatams;
 • saugo ir pagal paskirtį naudoja Vilniaus miesto savivaldybės tarybos, Vilniaus miesto savivaldybės mero, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus herbinius bei kitus antspaudus;
 • rengia atsakymus, paklausimus, raštus fiziniams ir juridiniams asmenims, taip pat bendradarbiauja su kitais Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais Departamento kompetencijos klausimais;
 • tvarko registrų duomenis ir teikia informaciją kitoms valstybės institucijoms;
 • rengia, informaciją Administracijos vidiniam tinklui – intranetui savo kompetencijos klausimais;
 • organizuoja studentų mokomąsias praktikas Administracijoje bei Tarybos ir mero sekretoriate;
 • administruoja elektroninio pašto dėžutes: ir ir posėdžių salę Nr. 1601;
 • pagal savo kompetenciją vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Departamento direktoriaus pavedimus, siekdamas įgyvendinti institucijos strateginius tikslus.

Reikalavimai

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti darbo patirtį dokumentų valdymo ar interesantų aptarnavimo, ar personalo valdymo srityse;
 • išmanyti Departamentui priskirtų funkcijų vykdymą ir vietos savivaldą bei viešąjį administravimą reglamentuojančius teisės aktus;
 • išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
 • mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.
CVB client

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: