Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Personalo ir teisės skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

Darbo pobūdis

 • Personalo ir teisės skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas – karjeros valstybės tarnautojas.
 • Lygis – A.
 • Kategorija – 14
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti efektyvų ir kokybišką teisėkūros procesą Lietuvos Respublikos prokuratūroje (toliau – prokuratūra); teikti metodinę ir praktinę pagalbą rengiant norminių teisės aktų projektus ir užtikrinant teisės aktų projektams keliamų reikalavimų kokybę.
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • pagal skyriaus kompetenciją vertina bei teikia teisines išvadas dėl prokuratūros ir kitų institucijų parengtų teisės aktų, išskyrus reglamentuojančius prokuroro veiklą vykdant proceso įstatymus, projektų atitikties kitiems teisės aktams;
 • konsultuoja prokuratūros teisės aktų rengėjus dėl teisės aktų rengimo, teisės taikymo bei kitais teisės klausimais, teikia pasiūlymus rengėjams dėl atitinkamo teisės aktų projektų patikslinimo;
 • vertina generalinio prokuroro priimtų norminių ir vidaus administravimo teisės aktų, išskyrus reglamentuojančius prokuroro veiklą vykdant proceso įstatymus, atitiktį naujai priimtiems aukštesnę juridinę galią turintiems teisės aktams ir teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl keistinų prokuratūros teisės aktų;
 • įvertina prokuratūrai aktualius Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės ir ministerijų tinklalapiuose pateiktus užregistruotus teisės aktų projektus, informaciją apie jų svarstymus, taip pat naujai priimtus norminius teisės aktus ir apibendrintą informaciją elektroniniu paštu pateikia Generalinės prokuratūros ir jos padalinių vadovams bei paskelbia prokuratūros intranete;
 • pagal skyriaus kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant prokuratūros teisės aktų projektus;
 • kontroliuoja prokuratūros norminių ir vidaus administravimo teisės aktų įgyvendinimą, jei teisės akte nenurodytas kitas tokią kontrolę vykdantis padalinys;
 • administruoja informaciją apie prokurorų, prokuratūros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, teisėkūros iniciatyvas ir dalyvavimą rengiant prokuratūros teisės aktus;
 • rengia prokuratūros teisės aktų suvestines redakcijas (doc, docx formatu), ruošia generalinio prokuroro įsakymais patvirtintas dokumentų formas patogiam pildymui (doc, docx, kitu formatu) ir užtikrina jų prieinamumą naudotojams;
 • skelbia prokuratūros intraneto svetainėje ir perduoda Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriui skelbti interneto svetainėje prokuratūros norminius, vidaus administravimo teisės aktus ir jų aktualias suvestines redakcijas; prižiūri ir kontroliuoja jų atnaujinimą;
 • rengia statistines ataskaitas apie prokuratūrų veiklą vykdant proceso įstatymus, prokuratūros strateginio plano vykdymo ataskaitas, tvarko šių ataskaitų archyvą;
 • analizuoja ir vertina prokuratūros teisėkūros procesą, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl jo tobulinimo;
 • pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;
 • pagal skyriaus kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pareiškimus;
 • rengia procesinių dokumentų (ieškinių, skundų, atsiliepimų) projektus ir medžiagą, reikalingą nagrinėjant administracines bylas teismuose;
 • pagal kompetenciją atstovauja Generalinei prokuratūrai teisme, valstybės ir savivaldybių įstaigose ir institucijose;
 • teikia konsultacijas prokurorams, prokuratūros valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, tiesioginių funkcijų vykdymo klausimais;
 • pagal skyriaus kompetenciją vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su prokuratūros funkcijų įgyvendinimu.

Reikalavimai

 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • būti įgijęs socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai) arba jam prilygintą (universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis) išsilavinimą;
 • turėti ne mažiau kaip vienų metų teisinio darbo patirties;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymą, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, administracinį procesą, administracinių bylų teiseną, civilinį procesą, būti įgudusiam juos taikyti praktiškai;
 • išmanyti ir mokėti taikyti teisinės technikos reikalavimus, teisės aktų projektų rengimo, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti duomenis ir informaciją, rengti išvadas, teisės aktų projektus ir metodines rekomendacijas;
 • turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją arba ECDL pradmenų pažymėjimą;
 • atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta generalinio prokuroro patvirtintame Pareigų Lietuvos Respublikos prokuratūroje, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, sąraše.Papunkčio pakeitimai: generalinio prokuroro 2016 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. I-186
CVB client

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: