Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

Personalo skyriaus Administravimo poskyrio vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Darbo pobūdis

 • Personalo skyriaus (toliau – Skyrius) Administravimo poskyrio (toliau – Poskyris) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 13.
 • Poskyrio vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tvarkyti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) personalo reikalus, analizuoti kokybinę ir kiekybinę personalo sudėtį, rengti ir teikti informacinę medžiagą personalo klausimais, tvarkyti Agentūros tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), personalinę įskaitą, dalyvauti rengiant Agentūros personalo valdymą bei vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų projektus.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • įgyvendina Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir su jais susijusių teisės aktų nuostatas, Agentūros personalo politiką;
 • organizuoja ir dalyvauja vertinant Agentūros valstybės tarnautojų veiklą ir padeda personalui įgyvendinti teisę į karjerą Agentūroje;
 • organizuoja konkursus dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų priėmimo bei darbuotojų ir pakaitinių valstybės tarnautojų atrankas, rengia priimamų į darbą darbuotojų darbo sutartis ir jų pakeitimus, pildo darbo sutarčių registrą, rengia Agentūros direktoriaus įsakymų bei kitų dokumentų dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų priėmimo, atleidimo, perkėlimo į kitą darbą ar pareigas, atostogų suteikimo, tarnybinių komandiruočių į užsienį, pašalpų, priedų ir priemokų skyrimo, socialinių garantijų įgyvendinimo ir kitais personalo administravimo klausimais projektus, registruoja Skyriaus rengiamus įsakymus personalo klausimais bei komandiruočių į užsienį ataskaitas;
 • atlieka Agentūros pareigybių analizę, rengia pareigybių sąrašus, teikia konsultacijas Agentūros personalui dėl pareigybių aprašymų rengimo, peržiūri pareigybių aprašymus, rengia įsakymus dėl jų pakeitimo;
 • organizuoja ir atlieka Agentūros darbuotojų apskaitą, tvarko Valstybės tarnautojų registro duomenų bazę bei Agentūros personalo apskaitai skirtos programos duomenis, rengia statistines ataskaitas, analizuoja personalo poreikį ir numato personalo optimizavimo būdus;
 • padeda įgyvendinti personalo socialines ir kitas garantijas, organizuoja atostogų suteikimą personalui, taip pat koordinuoja darbo ir poilsio laiko apskaitą;
 • dalyvauja Agentūros vykdomuose tarptautiniuose projektuose, rengia ir pristato juose Agentūros personalo kokybinę ir kiekybinę sudėties analizę bei kitą informaciją pagal Poskyrio kompetenciją;
 • pagal Poskyrio kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros ir kitų institucijų teisės aktų projektus, bendradarbiauja su kitais Agentūros struktūriniais padaliniais bei teikia jiems informaciją;
 • pagal Poskyrio kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;
 • pagal Poskyrio kompetenciją dalyvauja Agentūros ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje, tvarko Poskyrio dokumentaciją;
 • nesant Poskyrio vedėjo, laikinai atlieka Poskyrio vedėjo funkcijas;
 • vykdo kitus su Poskyrio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Agentūros vadovybės, Skyriaus vedėjo ir Poskyrio vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį personalo administravimo srityje;
 • gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo santykius ir valstybės tarnybą;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas. I

Other company job ads:

All ads of this company (123) »