Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Tauragė - Tauragės rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 10
 • Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti, koordinuoti Tauragės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • organizuoja Savivaldybės administracijai reikalingų įsigyti prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, vykdo viešųjų pirkimų procedūras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Tauragės rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis ir kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais;
 • renka Savivaldybės administracijos padalinių informaciją, pagal kurią rengia bendrą Savivaldybės administracijos biudžetinių metų viešųjų pirkimų planą ir skelbia jį Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
 • priima ir registruoja Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių parengtas bei Savivaldybės administracijos direktoriaus ir asignavimų valdytojo patvirtintas paraiškas prekėms, paslaugoms bei darbams įsigyti;
 • kaupia ir sistemina Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių pateiktą informaciją dėl numatomų prekių, paslaugų ir darbų pirkimų, skaičiuoja prekių, paslaugų ir darbų pirkimų vertes ir nustato konkrečiam pirkimui taikomą viešųjų pirkimų būdą;
 • dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje ir vykdo funkcijas, nustatytas komisijos darbo reglamente;
 • tikrina pirkimo dokumentų projektų atitiktį viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams, rengia pirkimo dokumentų projektus pagal Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių specialistų pateiktas technines užduotis ir informaciją;
 • rengia ir teikia teisės aktų nustatyta tvarka informaciją ir ataskaitas apie vykdomus ir įvykdytus viešuosius pirkimus Viešųjų pirkimų tarnybai;
 • rengia ir teikia teisės aktų nustatyta tvarka informaciją, kuri skelbiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS), Savivaldybės interneto svetainėje www.taurage.lt;
 • kartu su Savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo skyriaus specialistais rengia procesinius dokumentus kilus ginčui teisme dėl viešojo pirkimo, esant reikalui bei įgaliojus Savivaldybės administracijos direktoriui atstovauja Savivaldybės administracijai teismuose viešųjų pirkimų klausimais;
 • dalyvauja rengiant viešųjų pirkimų sutarčių projektus ir juos derina;
 • konsultuoja Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių darbuotojus pagal savo veiklos sritį ir kompetenciją;
 • atlieka nuolatinę teisės aktų stebėseną ir teikia pasiūlymus dėl tvarkų, taisyklių, susijusių su viešųjų pirkimų organizavimu Savivaldybės administracijoje, keitimo, pildymo, tobulinimo, rengia ir derina jų projektus. Atlieka pasirašytų sutarčių terminų kontrolę;
 • kontroliuoja ir analizuoja Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų programos (modulio) duomenų tikrumą;
 • skyriaus vedėjo nurodymu atlieka nesančių skyriaus darbuotojų funkcijas;
 • vykdo kitus su Skyriaus funkcijoms susijusius Savivaldybės administracijos direktoriaus, skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos strateginiai veiklos tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, viešojo administravimo, ekonomikos arba teisės krypties išsilavinimą;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą ir kitus teisės aktus, reikalingus pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • mokėti dirbti MS Office programiniu paketu.

Other company job ads:

All ads of this company (123) »