Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyrius Vyriausiasis specialistas

Tauragė - Tauragės rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 9
 • Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti, koordinuoti ir vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus Savivaldybės administracijoje.

Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:
 • Organizuoja Savivaldybės administracijai reikalingų įsigyti prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus ir vykdo viešųjų pirkimų procedūras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Tauragės rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis ir kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais.
 • Renka Savivaldybės administracijos padalinių informaciją, pagal kurią rengia bendrą Savivaldybės administracijos biudžetinių metų viešųjų pirkimų planą ir skelbia jį Lietuvos Respublikos viešjųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.
 • Priima ir registruoja Savivaldybės administracijos skyrių ir struktūrinių teritorinių padalinių parengtas ir Savivaldybės administracijos direktoriaus bei asignavimų valdytojo patvirtintas paraiškas prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti.
 • Kaupia ir sistemina Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių pateiktą informaciją dėl numatomų prekių, paslaugų ir darbų pirkimų, skaičiuoja prekių, paslaugų ir darbų pirkimų vertes ir nustato konkrečiam pirkimui taikomą viešųjų pirkimų būdą.
 • Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje ir vykdo funkcijas, nustatytas komisijos darbo reglamente.
 • Tikrina pirkimo dokumentų projektų atitiktį viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams, rengia pirkimo dokumentų projektus pagal Savivaldybės administracijos skyrių ir struktūrinių teritorinių padalinių specialistų pateiktas technines užduotis ir informaciją.
 • Rengia ir teikia teisės aktų nustatyta tvarka informaciją ir ataskaitas apie vykdomus ir įvykdytus viešuosius pirkimus Viešųjų pirkimų tarnybai.
 • Rengia ir teikia teisės aktų nustatyta tvarka informaciją, kuri skelbiama leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“.
 • Kartu su Juridinio ir personalo skyriaus specialistais rengia procesinius dokumentus kilus ginčui teisme dėl viešojo pirkimo, esant reikalui bei įgaliojus Savivaldybės administracijos direktoriui atstovauja Savivaldybės administracijai teismuose viešųjų pirkimų klausimais.
 • Dalyvauja rengiant viešųjų pirkimų sutarčių projektus ir juos derina.
 • Konsultuoja Savivaldybės administracijos skyrių ir struktūrinių teritorinių padalinių darbuotojus pagal savo veiklos sritį ir kompetenciją.
 • Rengia teisės aktų projektus pagal nustatytą veiklos sritį.
 • Vykdo kitus su Skyriaus funkcijoms susijusius Savivaldybės administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos strateginiai veiklos tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba teisės krypties išsilavinimą.
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą ir kitus teisės aktus, reikalingus pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti.
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu ir naudotis programomis: ,,Microsoft Office“, „Internet Explorer“.
CVB client

Tauragės rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: