Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Plungės apylinkės teismo Teisėjo padėjėjas (PA koeficientas 7,41)

Plungė - Plungės apylinkės teismas

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Plungės rajono apylinkės teismo
pirmininko 2017-12-27 įsakymu Nr. P-88
(2018 m. gruodžio 19 d. įsakymo
Nr. P-275 redakcija)

PLUNGĖS APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO PADĖJĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Plungės apylinkės teismo teisėjo padėjėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Teisėjo padėjėjo pareigybė reikalinga patarti teisėjams įstatymų ir kitų teisės aktų analizės, taikymo, sisteminimo klausimais, padėti rengti bylas nagrinėjimui teismo posėdyje ir vykdyti kitas teisėjo padėjėjo pareigas, nesusijusias su teisingumo vykdymu. Pagrindinė šias pareigas einančio valstybės tarnautojo darbo vieta – Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmai, Vytauto g. 4, Kretinga.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – teismo procesinių dokumentų valdyme ir teisėje.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis);
4.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismų, teismų savivaldos sistemos veiklą, teismo procesą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, elektroninių dokumentų valdymo taisykles;
4.3. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti pagrįstas išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
4.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
4.5. būti susipažinusiam su rekomenduojamais teismų procesinių sprendimų kokybės standartais.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. renka teisėjui reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę bei kitą informaciją, juos analizuoja, sistemina ir teikia išvadas;
5.2. analizuoja rengiamų teismo posėdžiui bylų medžiagą, įvertina ir apibendrina bylose esančias teisės problemas, teikia motyvuotas išvadas dėl bylose esančių teisės aiškinimo ir taikymo problemų sprendimo, teikia pasiūlymus dėl byloje surinktų įrodymų vertinimo;
5.3. rengia procesinių dokumentų projektus atsižvelgiant į rekomenduojamus teismų procesinių sprendimų kokybės standartus;
5.4. nuasmenina teismo procesinius sprendimus;
5.5. vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su LITEKO informacine sistema, pagal teismo pirmininko patvirtintą tvarką;
5.6. teismo pirmininko pavedimu nagrinėja asmenų skundus, pareiškimus ar prašymus, teikia savo pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, rengia reikiamų raštų projektus;
5.7. teismo pirmininko pavedimu rengia kitus teismo veiklos dokumentus;
5.8. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
5.9. teikia reikiamus duomenis į nagrinėjamas bylas iš oficialių registrų;
5.10. vykdo kitus teismo pirmininko, teisėjo su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus teismo pirmininkui.
CVB client

Plungės apylinkės teismas

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: