Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

Požeminio vandens išteklių poskyrio vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Darbo pobūdis

 • Hidrogeologijos skyriaus Požeminio vandens išteklių poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.2.Pareigybės lygis – A.3.Pareigybės kategorija – 11
 • Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) Hidrogeologijos skyriaus (toliau – Skyrius) Požeminio vandens išteklių poskyrio (toliau – Poskyris) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti požeminio vandens išteklių racionalaus ir saugaus naudojimo priežiūrą, formuoti, valdyti, palaikyti ir tvarkyti poskyriui priskirtas geologinių duomenų bazes Valstybinės geologinės informacijos sistemoje.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • pagal tarnybos kompetenciją rengia ir įgyvendina visų rūšių hidrogeologinius projektus;
 • vertina ir derina požeminio vandens išteklių įvertinimo ataskaitas, vandenviečių monitoringo ataskaitas ir programas bei išduoda leidimus požeminio vandens eksploatacijai, rengia ekspertines išvadas Poskyrio kompetencijos klausimais;
 • formuoja, palaiko ir tvarko poskyriui priskirtas geologinių duomenų bazes Valstybinės geologinės informacijos sistemoje;
 • apibendrina atliktų užduočių duomenis ir parengia informaciją sprendimų priėmimui ar pateikimui kitoms valstybinėms institucijoms
 • rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus Poskyrio kompetencijos klausimais;
 • nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų raštus, skundus bei rengia išvadas ir pasiūlymus;
 • pareigybės kompetencijos srityje konsultuoja ūkio subjektus veiklos priežiūros klausimais bei teikia siūlymus keisti nepagrįstą teisinį reguliavimą dėl ūkio subjektų veiklos priežiūros reglamentuojančių teisės aktų;
 • teikia hidrogeologinę informaciją bei metodinę pagalbą Tarnybos struktūriniams padaliniams Poskyrio kompetencijos klausimais;
 • nustatyta tvarka dalyvauja viešųjų pirkimų organizavime;
 • nustatyta tvarka atstovauja Tarnybai Skyriaus bei Poskyrio kompetencijos klausimais šalies ir užsienio įstaigose ir organizacijose, seminaruose, pasitarimuose ir kituose renginiuose;
 • vykdyti kitus Poskyrio vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą Fizinių mokslų studijų srities geologijos krypties išsilavinimą;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pagrindinius valstybės tarnybos ir darbo klausimus, žemės gelmių tyrimą ir naudojimą, aplinkos apsaugą ir kitus Poskyrio kompetencijos klausimus;
 • žinoti raštvedybos ir kalbos kultūros taisykles bei teisės aktų rengimo reikalavimus;
 • turėti 1 metų darbo patirtį pagal specialybę;
 • sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
 • mokėti užsienio kalbą - anglų arba rusų - B1 lygiu.

Other company job ads:

All ads of this company (123) »