Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
Alma littera įmonių grupė

Pradinio ugdymo pedagogas (-ė)

1300-1700 €/mėn. Neatskaičius mokesčių
Calculate »
Net per month
Vilnius - Alma littera įmonių grupė

Darbo pobūdis

Mes siūlome būti atsakingu:

už vaiko motyvaciją mokytis, už jo daromą pažangą, už tinkamą mokymosi būdų ir metodų parinkimą, atsižvelgiant į vaiko individualų mokymosi stilių, už saugią aplinką mokymosi metu, už nuolatinį bendradarbiavimą ir ryšį su vaiko tėvais ir globėjais.

Jūsų atsakomybės:

 • Užtikrinti ugdymo proceso kokybę ir tęstinumą, stebėti, analizuoti ir vertinti vaikų veiklą bei ugdymo rezultatus;
 • Teikti kvalifikuotą pagalbą mokiniams ir jų tėvams;
 • Bendradarbiauti su neformaliojo ugdymo veiklų pedagogais ir padėti užtikrinti sklandų integruoto ugdymo procesą;
 • Nešališkai vertinti mokinių žinias, gebėjimus, pažangą ir pasiekimus;
 • Tvarkyti mokinių ugdomuosius veiklos apskaitos dokumentus (elektroninį dienyną ir kt.);
 • Rengti mokinio individualaus ugdymo ir dalykų programas, konsultuoti mokinius apie jų pasiekimus ir mokyklos nustatyta tvarka organizuoti atsiskaitymą už ugdymo programoje numatytus pasiekimus;
 • Bendrauti ir bendradarbiauti su klasėje dirbančiais jaunesniaisiais mokytojais, mokinių tėvais, švietimo pagalbos mokiniui specialistais mokinių ugdymo klausimais, kartu su jais spręsti mokinių ugdymo ir ugdymosi problemas;
 • Atstovauti mokyklą reprezentuojančiuose renginiuose (pvz., konferencijose, forumuose ir pan.), skaityti pranešimus, rašyti mokyklai aktualia tema straipsnius, komentarus.

Mes tikimės, kad jūs:

 • Esate įgijęs aukštąjį arba aukštesnįjį pradinio ugdymo pedagogo bakalauro laipsnį;
 • Turite pradinio ugdymo pedagogo darbo patirties;
 • Esate kūrybingas, entuziastingas, žingeidus ir aktyvus.

Ką mes siūlome:

 • Didelį būrį bendruomenės narių, skatinančių tobulėti ir augti;
 • Galimybę atrasti vaikuose slypinčius talentus ir išugdyti aukščiausius jų gebėjimus bei pasiekimus;
 • Galimybę realizuoti savo idėjas ir sumanymus, ugdymo procesą paverčiant labiau įtraukiančiu ir įdomesniu;
 • Draugišką ir įkvepiančią aplinką bei kūrybiškus, entuziastingus ir nuolatos tobulėjančius kolegas, kasdieniu savo darbu prisidedančius prie naujos kartos ugdymo.

Su mūsų Privatumo politika galite susipažinti paspausdami šią nuorodą:

Atlyginimas

1300-1700 €/mėn. neatskaičius mokesčių
Alma littera įmonių grupė

Alma littera įmonių grupė

Šiaurės licėjus - mokykla Vilniuje ir Kaune, kurios iniciatorė yra švietimo literatūros ekspertė ir inovatorė, didžiausia ir daugiausia patirties turinti Lietuvos mokomosios literatūros leidykla „Šviesa“. Šios mokyklos centre – individualūs kiekvieno vaiko poreikiai, integruotas visos dienos ugdymas ir realaus gyvenimo patirtimi grįstas mokymasis. Mūsų komanda - tai kūrybiška, entuziastinga, mylinti vaikus, norinti mokytis ir mokyti kitus, gebanti atrasti vaikuose slypinčius talentus ir išugdyti aukščiausius jų gebėjimus bei pasiekimus.

You also might be interested in: