Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Priimamojo grupės Priimamojo vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos Seimo Kontrolierių įstaiga

Darbo pobūdis

 • Priimamojo vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija– 13. 
 • Priimamojo vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti pavedimus, susijusius su Seimo kontrolieriams pavestų funkcijų įgyvendinimu. 

Priimamojo vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:
 • vykdo Seimo kontrolierių pavedimus, pateikiamus per vyresnįjį patarėją, susijusius su atsisakymų nagrinėti skundus, pažymų, kurių surašymui pakanka byloje esančių dokumentų, ir kitų atsakymų pareiškėjams projektų rengimu;
 • rengia raštų projektus, laikydamasis nustatytų reikalavimų; parengtus projektus teikia derinti vyresniajam patarėjui;
 • renka informaciją, būtiną raštų projektams parengti, ir ją analizuoja;
 • kontroliuoja, kaip pareigūnai vykdo Seimo kontrolierių rekomendacijas, pateiktas pažymose ir atsisakymuose nagrinėti skundus; teikia siūlymus vyresniajam patarėjui dėl Seimo kontrolierių rekomendacijų nevykdymo;
 • teikia siūlymus, kaip gerinti viešąjį administravimą tose institucijose ir įstaigose, kuriose nustatoma žmogaus teisių ir laisvių pažeidimų; teikia vyresniajam patarėjui siūlymus organizuoti susitikimus su valdžios įstaigų pareigūnais; rengia apibendrintą medžiagą organizuojamiems susitikimams;
 • suveda priskirtų skundų tyrimo duomenis į įstaigos duomenų tvarkymo sistemą (DTS) laikydamasis nustatytų reikalavimų; pagal Seimo kontrolieriaus vyresniojo patarėjo nurodymus šiuos duomenis tikslina; teikia Seimo kontrolieriaus vyresniajam patarėjui siūlymą perduoti skundo bylą įstaigos archyvarui;
 • konsultuoja pareiškėjus skundo klausimais; pagal nustatytą tvarką ir reikalavimus įstaigos priimamajame priima pareiškėjus, teikia jiems informaciją apie Seimo kontrolierių veiklą, aptarnauja asmenis telefonu nustatyta tvarka, suveda gautų skundų duomenis į įstaigos duomenų tvarkymo sistemą (DTS) ir vykdo kitus su įstaigos priimamojo veikla susijusius pavedimus;
 • teikia siūlymus Seimo kontrolieriui ir (arba) Seimo kontrolieriaus vyresniajam patarėjui dėl Priimamojo grupės veiklos tobulinimo ir kitais su Seimo kontrolierių veikla susijusiais klausimais.
 • Priimamojo vyriausiasis specialistas vykdo kitus įstaigos vadovo ir Seimo kontrolierių nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su įstaigos vadovo ir Seimo kontrolierių funkcijų atlikimu.

Reikalavimai

 • Priimamojo vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties (teisės bakalauro ir teisės magistro arba vienpakopį teisinį universitetinį) išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnį kaip vienerių metų teisinio darbo stažą;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir su Seimo kontrolierių veikla susijusius teisės aktus;
 • mokėti bent vieną iš šių kalbų: anglų, vokiečių, prancūzų ne žemesniu kaip B1 lygiu arba rusų, lenkų ne žemesniu kaip B2 lygiu;
 • turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 • gebėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gerai išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus.
CVB client

Lietuvos Respublikos Seimo Kontrolierių įstaiga

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: