Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Probacijos skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Šiauliai - Šiaulių apygardos probacijos tarnyba

Darbo pobūdis

1. Probacijos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 11
 • Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga teikti Probacijos skyriaus (toliau – Skyrius) priežiūroje esantiems asmenims psichologinę pagalbą, atlikti nusikalstamo elgesio rizikos vertinimus pagal Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos aprobuotas rizikos vertinimo metodikas ir vykdyti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus aprobuotas elgesio pataisos programas.
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • teikia individualias ir grupines psichologines konsultacijas Skyriaus registre esantiems asmenims;
 • atlieka nusikalstamo elgesio rizikos vertinimus pagal Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos aprobuotas nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikas;
 • atlieka kaltinamųjų socialinės aplinkos, kriminogeninių veiksnių, taip pat kitų aplinkybių, galinčių padėti teismui individualizuoti probacijos sąlygas, tyrimus ir rengia socialinio tyrimo išvadas;
 • vykdo Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus aprobuotas elgesio pataisos programas;
 • bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, asociacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis, savanoriais, siekiant užtikrinti veiksmingą probuojamųjų resocializaciją, teikia Skyriaus viršininkui siūlymus dėl bendradarbiavimo sutarčių sudarymo psichologinės pagalbos teikimo, elgesio pataisos programų taikymo, priklausomybių ligų gydymo ir kt. klausimais, dalyvauja rengiant šių sutarčių projektus;
 • vykdo individualų ir grupinį darbą su probuojamasiais siekiant motyvuoti ir skatinti jų gebėjimus gyventi nenusikalstant ir probuojamųjų socialinę integraciją, ir pagal kompetenciją vykdo kitas įstatymų nustatytas resocializacijos formas;
 • teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją analizuoja kaltinamųjų ir nuteistųjų asmens ir kitus informacinius duomenis, susijusius su asmens socialinės aplinkos, kriminogeninių veiksnių, taip pat kitų aplinkybių, galinčių padėti teismui individualizuoti probacijos sąlygas, tyrimu, probacijos, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmių, auklėjamojo ir baudžiamojo poveikio priemonių vykdymu, teikia duomenis veiklos ir statistinėms ataskaitoms sudaryti;
 • vykdo pagal kompetenciją Šiaulių apygardos probacijos tarnybos vykdomų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų paramos fondų finansuojamų projektų bausmių vykdymo ir probacijos srityse veiklas;
 • teikia darbuotojams asmenines konsultacijas ir konsultacijas dėl bendravimo su probacijos tarnybų registre esančiais asmenimis, jų motyvavimo, nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo, kaltinamųjų socialinės aplinkos, kriminogeninių veiksnių, taip pat kitų aplinkybių, galinčių padėti teismui individualizuoti probacijos sąlygas, tyrimų atlikimo, elgesio pataisos programų vykdymo, priklausomybių ir kt. klausimais;
 • teikia siūlymus Skyriaus viršininkui dėl socialinės reabilitacijos ir elgesio korekcijos priemonių taikymo Skyriaus priežiūroje esantiems asmenims, Skyriaus veiklos tobulinimo, darbo planų priemonių;
 • organizuoja konkrečių atvejų aptarimus;
 • vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio direktoriaus ir Skyriaus viršininko pavedimus tam, kad būtų pasiekti Šiaulių apygardos probacijos tarnybos tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, psichologijos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį).
 • turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį psichologijos srityje;
 • turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais probaciją, bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu, baudžiamojo poveikio ir auklėjamojo poveikio priemonių vykdymą;
 • žinoti Lietuvos Psichologų sąjungos priimtų Profesinės psichologų etikos bei Standartizuoto psichologinio įvertinimo metodikų reglamento reikalavimus;
 • mokėti sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • būti susipažinusiam su dokumentų rengimo taisyklėmis, mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programų paketu;
 • atitikti reikalavimus, nustatytus Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute.
CVB client

Šiaulių apygardos probacijos tarnyba

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: