Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyrius Vyriausiasis specialistas

Vilnius - Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Darbo pobūdis

 • Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 10
 • Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti efektyvų ir savalaikį neįgaliųjų socialinės integracijos priemonių įgyvendinimą ir atsiskaitymą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • koordinuoja neįgaliųjų socialinės integracijos priemones: Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų, Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų, Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų, Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektų įgyvendinimą;
 • padeda koordinuoti neįgaliųjų socialinės integracijos priemones: Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų, Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektų ir kitų priemonių įgyvendinimą;
 • vykdydamas
 • 1 ir
 • 2 punktuose nurodytas funkcijas valstybės tarnautojas:
 • organizuoja ir koordinuoja įgyvendinamų priemonių atrankos ir finansavimo procedūras: užtikrina susijusios dokumentacijos rengimą ir pateikimą atsakingiems priemonių vykdytojams, koordinuoja ir vykdo konkurso būdu atrenkamų projektų atrankos konkursus, susirašinėjimą su atsakingais priemonių vykdytojais ir pareiškėjais, rengia su projektų atranka, projektų finansavimo sutarčių pratęsimu, sutarčių pasirašymu susijusią dokumentaciją, organizuoja Projektų vertinimo ir atrankos komisijų darbą, rengia Projektų vertinimo ir atrankos komisijų posėdžių protokolus, pranešimus pareiškėjams dėl projektų vertinimo, projektų finansavimo sutarčių pratęsimo, nagrinėja pareiškėjų skundus dėl projektų vertinimo, projektų finansavimo sutarčių pratęsimo;
 • rengia pasiūlymus dėl konkurso būdu atrenkamų projektų atrankos ir vertinimo proceso, įgyvendinimo, jų vykdymui reikalingų lėšų poreikio aiškinamuosius raštus;
 • vykdo koordinuojamų priemonių įgyvendinimo priežiūrą, sprendžia su koordinuojamų priemonių įgyvendinimu susijusius klausimus, kontroliuoja vykdytojų atsiskaitymą dėl priemonių įgyvendinimo, renka ir tikrina priemonių įgyvendinimo ataskaitas, nagrinėja priemonių vykdytojų prašymus tikslinti projektų veiklas bei sąmatas;
 • kaupia informaciją, susijusią su koordinuojamų neįgaliųjų socialinės integracijos priemonių įgyvendinimu ir pasiektais rezultatais, atlieka jos analizę. Pagal kompetenciją organizuoja informacijos, statistinių duomenų dėl koordinuojamų priemonių rinkimą ir sisteminimą;
 • rengia informaciją apie koordinuojamų neįgaliųjų socialinės integracijos priemonių įgyvendinimo rezultatus, priemonių įgyvendinimo ataskaitas, aiškinamuosius raštus;
 • konsultuoja priemonių, projektų vykdytojus bei pareiškėjus paraiškų teikimo, pildymo, priemonių ir projektų įgyvendinimo ir atsiskaitymo klausimais;
 • rengia temines apžvalgas, informacinius pranešimus. Informuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, kitas valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, nevyriausybines organizacijas;
 • pagal kompetenciją atstovauja Neįgaliųjų reikalų departamentą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – departamentas) ministerijose, savivaldybėse, masinėse informacijos priemonėse, nevyriausybinėse organizacijose bei kitose institucijose;
 • pagal kompetenciją nagrinėja valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų raštus ir skundus;
 • rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, susijusius su skyriaus kompetencijos klausimais;
 • vykdo skyriaus vedėjo, departamento direktoriaus bei direktoriaus pavaduotojo pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo krypties arba humanitarinių mokslų studijų srities lietuvių filologijos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį neįgaliųjų socialinės integracijos srityje (norminių teisės aktų, ataskaitų rengimo ir projektų koordinavimo arba įgyvendinimo patirties);
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, neįgaliųjų socialinę integraciją, ir kitais su skyriaus veikla susijusiais teisės aktais bei išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
CVB client

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: