Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Projektų skyriaus Vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 8,55) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Muitinės informacinių sistemų centras

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
generalinio direktoriaus
2019 m. vasario 1 d.
įsakymu Nr. 1B-96

MUITINĖS INFORMACINIŲ SISTEMŲ CENTRO PROJEKTŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 2

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Muitinės informacinių sistemų centro Projektų skyriaus (toliau – Projektų skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Projektų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga inicijuoti ir administruoti muitinės informacinių sistemų kūrimo, tobulinimo ir diegimo paslaugų teikimo projektus.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – muitinės informacinių sistemų kūrimo, tobulinimo ir diegimo projektų administravimo – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, Lietuvos Respublikos muitinės, Lietuvos Respublikos investicijų, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymais, Europos Sąjungos muitų ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, susijusiais su informacinių sistemų kūrimo, tobulinimo ir priežiūros paslaugų įsigijimu ir teikiamų paslaugų kokybės kontrolės užtikrinimu;
4.2. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
4.3. turėti 1 metų informacinių sistemų kūrimo, tobulinimo ir (arba) diegimo projektų įgyvendinimo ir (arba) tokių projektų administravimo patirtį;
4.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymo ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;
4.5. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu;
4.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
4.7. atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus gauti leidimui dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Konfidencialiai“.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Muitinės informacinių sistemų centro plane numatytų ir pavestų vykdyti projektų informacinių technologijų srities darbus;
5.2. rengia, koordinuoja, derina teisės aktų, sutarčių ar programų, reglamentuojančių muitinės veiklą arba jos kompiuterizavimą, informacinių sistemų diegimą Lietuvos Respublikos muitinėje projektus, teikia dėl jų išvadas;
5.3. nagrinėja ir analizuoja muitinės įstaigų ir kitų valstybės institucijų paklausimus, teikia atsakymus ir išvadas;
5.4. rengia vykdomų projektų dokumentaciją;
5.5. rengia valstybės kapitalo investicijų projektų aprašomąsias dalis lėšoms projektų įgyvendinimui iš Lietuvos Respublikos biudžeto gauti;
5.6. rengia paraiškas lėšoms projektų įgyvendinimui iš Europos Sąjungos struktūrinių ir (arba) kitų fondų gauti;
5.7. rengia priskirtų informacinių technologijų projektų darbų, prekių ar paslaugų viešųjų pirkimų dokumentus, dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų darbe;
5.8. teikia muitinės pareigūnams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, metodinę ir praktinę pagalbą muitinės veiklos kompiuterizavimo ir viešojo administravimo, susijusio su muitinės viešųjų elektroninių paslaugų teikimu, srityse;
5.9. rengia ir derina Muitinės informacinės sistemos posistemių specifikacijų (techninių užduočių) projektus;
5.10. Muitinės informacinių sistemų centro direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, kuruojančio Projektų skyriaus veiklą, ir Projektų skyriaus vedėjo įgaliojimu atstovauja Muitinės informacinių sistemų centrui, o Muitinės departamento generaliniam direktoriui įgaliojus – Muitinės departamentui ar Lietuvos Respublikos muitinei valstybės institucijų ar visuomeninių organizacijų renginiuose;
5.11. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Projektų skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Projektų skyriaus funkcijomis.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Projektų skyriaus vedėjui.
CVB client

Muitinės informacinių sistemų centras

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: