Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Projektų valdymo skyriaus patarėjas (pareiginės algos koeficientas 10) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

Darbo pobūdis

 • Projektų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 16
 • Patarėjo pareigybė reikalinga, strateginių projektų bei šiai pareigybei priskirtų procesų analizės ir stebėsenos funkcijoms atlikti ir kontrolei vykdyti.
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
 • vadovaudamasis projektų valdymo principais, metodais, procesais ir įrankiais padeda projektų savininkams ir projektų vadovams inicijuoti, planuoti ir stebėti priskirtus didelės apimties ir sudėtingų pokyčių projektus – Lietuvos Respublikos ūkio ministro valdymo srities strateginių projektų portfelį (toliau – projektai, projektų portfelis);
 • teikia metodinę ir ekspertinę pagalbą projektų valdymo srityje;
 • pagal kompetenciją ir poreikį inicijuoja priskirtų projektų problemų analizę ir jos sprendimų alternatyvų vertinimą, teikia ataskaitas bei pasiūlymus kaip spręsti iškilusias problemas;
 • vertina priskirtų projektų tarpinius rezultatus, asignavimų panaudojimą ir projektų įgyvendinimo stebėseną, teikia ataskaitas projektų valdymo srityse veikiantiems valdysenos organams;
 • dirba su priskirtų projektų savininkais, vadovais, komandų nariais ir jų funkciniais vadovais visame projektų gyvavimo cikle;
 • atnaujina informaciją pagal strateginės planavimo grupės ir kitų šaltinių pateiktą informaciją apie galimas naujas projektų iniciatyvas, įgyvendinamus projektus ir vykdomų projektų pokyčius;
 • registruoja priskirtus projektus projektų valdymo informacinėje sistemoje;
 • užtikrina efektyvią komunikaciją su Lietuvos Respublikos Vyriausybės Projektų valdymo tarnyba; teikia jai priskirtas ataskaitas;
 • įgyvendina ir tobulina procesų valdymą, organizuoja jų taikymą Lietuvos Respublikos ūkio ministerijoje, teikia metodinę pagalbą ir rekomendacijas procesų valdymo klausimais;
 • rengia su projektų ir procesų valdymu susijusius tvarkos aprašus, metodikas ir kitus dokumentus;
 • administruoja su projektų ir procesų valdymu susijusius registrus ir informacines sistemas;
 • atlieka periodinę projektų valdymo ir procesų valdymo reguliavimo priežiūrą ir tobulinimą;
 • pagal kompetenciją dalyvauja projektų ir procesų valdymo srityje veikiančių valdysenos organų posėdžiuose, darbo grupėse, taip pat pasitarimuose su Lietuvos Respublikos ūkio ministru, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrais ir Ūkio ministerijos kancleriu (toliau – Ūkio ministerijos vadovybė) bei kitose valstybės institucijose ir įstaigose;
 • nesant skyriaus vedėjo, atlieka skyriaus vedėjo funkcijas;
 • vykdo kitus Ūkio ministerijos vadovybės su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai veiklos tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos arba vadybos arba verslo studijų krypties;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ūkio ministerija) veiklą;
 • išmanyti teisės aktų rengimo taisykles ir sugebėti rengti tvarkomuosius, organizacinius dokumentus ir teisės aktų projektus;
 • turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį projektų valdymo srityje;
 • turėti procesų valdymo bei technologijų taikymo žinių ir gebėti jas pritaikyti viešojo valdymo srityje;
 • gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas ir vertinti jų sprendimo alternatyvas;
 • turėti puikių bendravimo, komandinio darbo įgūdžių;
 • turėti puikių komunikavimo ir suinteresuotųjų šalių valdymo įgūdžių;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu.
CVB client

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: