Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Psichologų skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Darbo pobūdis

 • Štabo Personalo valdybos (toliau – valdyba) Psichologų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis − A.
 • Pareigybės kategorija − 11.
 • Darbo vieta – Pasieniečių mokykla
 • Stiprinti pareigūnų, darbuotojų ir kursantų psichologinį atsparumą psichosocialiniams profesinės rizikos veiksniams ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios darbo aplinkos tarnyboje kūrimą, po kritinių įvykių padėti pareigūnams, kursantams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi visavertį gyvenimą ir tęsti tarnybą, teikti psichologinę pagalbą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • siekdamas, kad būtų lavinami kursantų, pareigūnų ir darbuotojų problemų įveikimo įgūdžiai, plėtojamas jų asmenybės potencialas, konsultuoja bei teikia psichologinę pagalbą (grupėje ar individualiai), padedančią įveikti problemas, kylančias susidūrus su naujomis gyvenimo situacijomis ir naujais reikalavimais;
 • siekdamas, kad kursantų mokymosi procesas būtų kuo sklandesnis, konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius kursantus, rengia individualias rekomendacijas kursanto psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti ir teikia jas suinteresuotiems Pasieniečių mokyklos darbuotojams;
 • siekdamas efektyviau spręsti kursantams kylančias psichologines, asmenybės ar ugdymosi problemas, renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų kursantų problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su Pasieniečių mokyklos darbuotojais, atlieka kursantų veiklos ir elgesio paskaitų metu stebėseną;
 • atlieka psichologinius tyrimus Pasieniečių mokyklos kolektyve (darbo motyvacijos, kolektyvo psichologinio mikroklimato, vadovų ir pavaldinių santykių, konfliktų ir kt.), siekdamas nustatyti stiprius ir taisytinus padalinio veiklos aspektus, planuoja priemones ir būdus stipriems padalinio veiklos aspektams išlaikyti, o taisytiniems – keisti;
 • siekdamas tobulinti kandidatų atrankos į tarnybą procesą, dalyvauja personalo komplektavimo procese, organizuoja ir atlieka naujai priimamų kandidatų ir pareigūnų, skiriamų į pareigas, psichologinio tinkamumo įvertinimą;
 • siekdamas ugdyti Pasieniečių mokyklos pareigūnus ir darbuotojus, rengia ir vykdo užsiėmimus, mokymus įvairiomis psichologinėmis temomis;
 • rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias personalui išvengti psichologinių problemų;
 • rengia metodines rekomendacijas apie psichologinius Pasieniečių mokyklos personalo darbo aspektus, renka teorinę medžiagą, analizuoja stebėjimus bei tyrimus tam, kad būtų gerinamos kasdienės Pasieniečių mokyklos pareigūnų ir darbuotojų darbo sąlygos, lengvinama naujų darbuotojų adaptacija ir pan.;
 • pagal kompetenciją konsultuoja Pasieniečių mokyklos vadovus vadovavimo, kolektyvo formavimo, konfliktų sprendimo, pareigūnų ir darbuotojų motyvavimo bei psichologinės pareigūnų ir darbuotojų gerovės stiprinimo klausimais;
 • siekdamas tobulinti personalo valdymą, taiko patikimas tyrimo metodikas, rengia psichologiniams tyrimams reikalingas anketas; pagal kompetenciją ir poreikius dalyvauja mokslo ir kitų institucijų psichologinio vertinimo metodikų kūrime ir aprobavime;
 • organizuoja ir pagal kompetenciją įgyvendina pareigūnų, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos priemones, kad būtų užtikrinta sklandi išleidžiamų į pensiją pareigūnų integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos funkcionavimo eiga;
 • rūpindamasis pareigūno psichine bei fizine sveikata, nustato poreikį ir inicijuoja pareigūno siuntimą prevencinei, postvencinei medicininei ir psichologinei reabilitacijai asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kurių steigėja yra Vidaus reikalų ministerija;
 • pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus, pareiškimus, vykdo kitus valdybos direktoriaus ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti valdybos veiklos planai ir tarnybos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities psichologijos krypties išsilavinimą (psichologijos bakalauro ir psichologijos magistro kvalifikacinius laipsnius) arba psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį, baigus vientisas studijas;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tarnybinę veiklą, personalo valdymą, valstybės sienos apsauga ir pareigūnų, tarnautojų bei kitų darbuotojų sveikatos priežiūra;
 • mokėti užsienio (anglų, vokiečių, prancūzų arba rusų) kalbą pradedančiojo vartotojo A2 lygiu;
 • gebėti dirbti ,,Microsoft Office“ programiniu paketu, žiniatinklio naršyklėmis, žinoti dokumentų tvarkymo ir rengimo taisykles;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.
CVB client

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: