Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Psichologų skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Darbo pobūdis

 • Personalo valdybos (toliau – valdyba) Psichologų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis − A.
 • Pareigybės kategorija − 11.
 • Darbo vieta – Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – tarnyba) Varėnos pasienio rinktinė, Alytaus g. 1, Varėna
 • Stiprinti pareigūnų ir darbuotojų psichologinį atsparumą psichosocialiniams profesinės rizikos veiksniams ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios darbo aplinkos tarnyboje kūrimą, po kritinių įvykių padėti pareigūnams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi visavertį gyvenimą ir tęsti tarnybą, teikti psichologinę pagalbą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • siekdamas, kad būtų lavinami tarnybos Varėnos pasienio rinktinės (toliau – rinktinė) pareigūnų ir darbuotojų problemų įveikimo įgūdžiai, plėtojamas darbuotojų asmenybės potencialas, konsultuoja bei teikia psichologinę pagalbą (grupėje ar individualiai), padedančią įveikti problemas, kylančias susidūrus su naujomis gyvenimo situacijomis ir naujais reikalavimais;
 • atlieka psichologinius tyrimus rinktinės struktūrinių padalinių kolektyvuose (darbo motyvacijos, kolektyvų psichologinio mikroklimato, vadovų ir pavaldinių santykių, konfliktų ir kt.), siekdamas nustatyti stiprius ir taisytinus padalinio veiklos aspektus, planuoja priemones ir būdus stipriems padalinio veiklos aspektams išlaikyti, o taisytiniems – keisti;
 • siekdamas tobulinti kandidatų atrankos į tarnybą procesą, dalyvauja personalo komplektavimo procese, organizuoja ir atlieka naujai priimamų kandidatų ir pareigūnų, skiriamų į pareigas, psichologinio tinkamumo įvertinimą;
 • siekdamas ugdyti rinktinės pareigūnus ir darbuotojus, rengia ir vykdo užsiėmimus, mokymus įvairiomis psichologinėmis temomis;
 • rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias personalui išvengti psichologinių problemų;
 • rengia metodines rekomendacijas apie psichologinius rinktinės personalo darbo aspektus, renka teorinę medžiagą, analizuoja stebėjimus bei tyrimus tam, kad būtų gerinamos kasdienės pareigūnų darbo sąlygos, lengvinama naujų darbuotojų adaptacija ir pan.;
 • pagal kompetenciją konsultuoja rinktinės ir jos padalinių vadovus vadovavimo, kolektyvo formavimo, konfliktų sprendimo, pareigūnų ir darbuotojų motyvavimo bei psichologinės pareigūnų ir darbuotojų gerovės stiprinimo klausimais;
 • siekdamas tobulinti personalo valdymą, taiko patikimas tyrimo metodikas, rengia psichologiniams tyrimams reikalingas anketas; pagal kompetenciją ir poreikius dalyvauja mokslo ir kitų institucijų psichologinio vertinimo metodikų kūrime bei aprobavime;
 • organizuoja ir pagal kompetenciją įgyvendina pareigūnų, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos priemones, kad būtų užtikrinta sklandi išleidžiamų į pensiją pareigūnų integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos funkcionavimo eiga;
 • rūpindamasis pareigūno psichine bei fizine sveikata, nustato poreikį ir inicijuoja pareigūno siuntimą prevencinei, postvencinei medicininei ir psichologinei reabilitacijai asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kurių steigėja yra Vidaus reikalų ministerija;
 • organizuoja ir kontroliuoja rinktinės pareigūnų periodinius profilaktinius patikrinimus ir kitas prevencinės medicinos pagalbos priemones, apibendrina duomenis ir rengia informaciją, ataskaitas apie rinktinės pareigūnų profilaktinių patikrinimų eigą, laikinąjį nedarbingumą tam, kad būtų vykdomi teisės aktų reikalavimai ir pateikiama objektyvi informacija;
 • siekdamas užtikrinti tinkamą funkcijų vykdymą, naudojasi Dokumentų valdymo sistema ,,Kontora“, duomenų bazėmis, vairuoja transporto priemonę;
 • pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus, pareiškimus, vykdo kitus valdybos direktoriaus ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti valdybos veiklos planai ir tarnybos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities psichologijos krypties išsilavinimą (vienpakopių universitetinių studijų arba bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius);
 • turėti 1 metų praktinio psichologinio darbo patirtį;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, tarnybinę veiklą, personalo valdymą, pareigūnų, tarnautojų bei kitų darbuotojų sveikatos priežiūrą;
 • mokėti vieną užsienio (anglų, vokiečių, prancūzų arba rusų) kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;
 • išmanyti dokumentų rengimo taisykles, gebėti dirbti ,,Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones ir ne mažesnį kaip dvejų metų vairavimo stažą;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.
CVB client

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: