Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Raštinės skyrius Vyriausiasis specialistas (lituanistas) (karjeros valstybės tarnautojas)

Kaunas - Regionų apygardos administracinis teismas

Darbo pobūdis

 • Raštinės skyriaus vyriausiasis specialistas (lituanistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 12
 • Raštinės skyriaus vyriausiojo specialisto (lituanisto) pareigybė reikalinga redaguoti teismo rengiamus dokumentus, duomenis, skelbtinus teismų informacinėje sistemoje LITEKO bei teismo interneto svetainėje, teismo darbuotojams teikti metodinę ir praktinę pagalbą lietuvių kalbos klausimais, spręsti kitus klausimus, susijusius su dokumentų tvarkymu teismo raštinės skyriuje. Pagrindinė šias pareigas einančio darbuotojo darbo vieta – Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai, adresas – A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas.III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • vadovaujantis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimais ir rekomendacijomis, aprobuota lingvistine literatūra redaguoja teisme rengiamus dokumentus, duomenis, skelbtinus teismų informacinėje sistemoje LITEKO, informaciją, teikiamą žiniasklaidai, visuomenei;
 • užtikrina, kad teismo dokumentai būtų rengiami pagal teisės aktų reikalavimus, įskaitant Rekomenduojamus teismų procesinių sprendimų kokybės standartų reikalavimus;
 • konsultuoja teismo darbuotojus valstybinės kalbos vartojimo klausimais, teikia metodinę ir praktinę pagalbą, pagal kompetenciją rengia metodinius patarimus;
 • teisėjų pageidavimu teikia įstatymų, kitų teisės aktų lingvistinę analizę;
 • vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema LITEKO, pagal nustatytą tvarką;
 • esant poreikiui skaitmenina ir kopijuoja dokumentus, jų skaitmenines kopijas prisega prie elektroninės bylos kortelės ir pasirašo elektroniniu parašu pagal nustatytas tvarkas;
 • pagal savo kompetenciją teikia informaciją interesantams/proceso dalyviams, laikantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;
 • pagal kompetenciją rengia atsakymus raštu į gautus paklausimus, skundus ir prašymus, rengia teismo vidaus teisės aktų projektus, kitus teismo veiklos dokumentus;
 • pagal kompetenciją rengia vidaus dokumentų projektus, ataskaitas;
 • pagal kompetenciją dalyvauja teismo pirmininko ar teismo kanclerio sudarytų nuolatinių ir laikinųjų komisijų bei darbo grupių darbe;
 • pavaduoja teismo raštinės skyriaus darbuotojus jiems atostogaujant ar nesant darbe dėl kitų priežasčių;
 • teikia siūlymus dėl valstybinės kalbos vartojimo teisme, dokumentų rengimo taisyklių laikymosi tvarkos tobulinimo, teismo raštinės skyriaus darbo organizavimo;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio teismo pirmininko ir teismo raštinės skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su teismo veikla, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti socialinių arba humanitarinių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybinės kalbos vartojimą, dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir saugojimo reguliavimą, procesinius teismų veiklos klausimus;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti pagrįstas išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.
CVB client

Regionų apygardos administracinis teismas

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: