Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Utenos apskrities skyriaus Vyriausiasis specialistas

Vilnius - Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Darbo pobūdis

 • Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) Utenos apskrities skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 12
 • Pareigybė skirta užtikrinti tinkamą departamentui, kaip tarpinei institucijai, vadovaujančiosios institucijos atsakomybe pavestų atlikti funkcijų Utenos regione vykdymą.
:
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir atnaujinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą;
 • dalyvauja rengiant departamento pastabas ir pasiūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių Veiksmų programos administravimą ir finansavimą, jų detalizavimo dokumentų;
 • skelbia kvietimus teikti projektinius pasiūlymus dėl Utenos regiono projektų įgyvendinimo Utenos regiono projektų sąrašams sudaryti;
 • vertina projektinių pasiūlymų dėl Utenos regiono projektų įgyvendinimo atitiktį Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytoms regionų projektų finansavimo sąlygoms, atlieka regiono projekto optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimą, vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją;
 • vertina prašymų dėl papildomo įgyvendinamo projekto finansavimo ir sutaupytų lėšų panaudojimo atitiktį Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytoms regionų projektų finansavimo sąlygoms;
 • apibendrina projektinius pasiūlymus dėl regiono projektų įgyvendinimo, rengia Utenos regiono projektų sąrašų projektus, informaciją apie juos ir pristato Utenos regiono plėtros tarybai;
 • rengia ir teikia pasiūlymus Utenos regiono plėtros tarybai dėl tikslinių teritorijų išskyrimo iš gyvenamųjų vietovių grupės, apimančios mažuosius miestus ir kaimo vietoves (nuo 1 iki 6 tūkst. gyventojų, išskyrus savivaldybių centrus) kriterijų nustatymo ir tikslinių teritorijų išskyrimo;
 • dalyvauja organizuojant Utenos regiono plėtros tarybos posėdžius, rengia Utenos regiono plėtros tarybos sprendimų projektus, užtikrina audito seką kaupdamas ir saugodamas Utenos regiono plėtros tarybos siunčiamus ir gaunamus dokumentus, priimtus sprendimus ir Utenos regiono plėtros tarybos sprendimais patvirtintus dokumentus, jos sudarytų darbo grupių išvadas;
 • vykdo kitus, su departamento arba skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų valdymą, viešąjį administravimą, nacionalinius strateginius vystymo prioritetus, regioninę plėtrą, Europos Sąjungos fondų paramos administravimą ir finansavimą, būti gerai susipažinęs su dokumentų rengimo taisyklėmis bei įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis;
 • turėti 1 metų darbo patirtį Europos Sąjungos fondų paramos administravimo ir finansavimo srityje;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
CVB client

Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: