Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Registro skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta - Panevėžyje)

Panevėžys - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius

Darbo pobūdis

 • Registro skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.2. Pareigybės lygis – A.3. Pareigybės kategorija – 11
 • Registro skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga administruoti individualią žemės ūkio veiklą vykdančių asmenų, kurių žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų laikotarpį nuo sausio 1 dienos iki gruodžio 31 dienos yra ne didesnis kaip 2 ekonominio dydžio vienetai, ir asmenų, savarankiškai besidraudžiančių privalomuoju sveikatos draudimu (toliau – PSD įmokų mokėtojai) privalomojo sveikatos draudimo įmokas (toliau – PSD įmokos).

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • Tvarko PSD įmokų mokėtojų duomenis informacinėje sistemoje bei užtikrina jų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Analizuoja programiniu būdu suformuotų PSD įmokų mokėtojų finansinių ataskaitų duomenų teisingumą, tikslina ir rengia priskirtų PSD įmokų mokėtojų suvestinius duomenis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus finansinei ataskaitai sudaryti pagal šios pareigybės kompetenciją bei teikia atsakingam vyriausiajam specialistui.
 • Kontroliuoja PSD įmokų sumokėjimą nustatytais terminais ir nustato PSD įmokų skolas.
 • Tikslina PSD įmokų mokėtojo neteisingai nurodytą PSD įmokos kodą.
 • Kontroliuoja PSD palūkanų ir delspinigių sumokėjimą.
 • Rengia sprendimų projektus dėl PSD įmokų mokėtojų skolų išieškojimo priverstine tvarka.
 • Teikia mokėjimo nurodymus per Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą, kontroliuoja jų vykdymą bei rengia mokėjimo nurodymų atšaukimus.
 • Rengia ir teikia PSD įmokų mokėtojams raginimus dėl PSD įmokų skolos sumokėjimo.
 • Nagrinėja draudėjų prašymus dėl permokėtų PSD įmokų, palūkanų ir delspinigių sumų grąžinimo ir, sutikrinus duomenis, teikia išvadas atsakingam vyriausiajam specialistui dėl permokėtų sumų grąžinimo. Rengia sprendimų projektus dėl išieškotos PSD įmokų sumos dalies, viršijančios PSD įmokų mokėtojo skolą, grąžinimo.
 • Rengia atsakymų dėl PSD įmokų mokėtojų skolos Privalomojo sveikatos draudimo fondui bei priverstinio poveikio priemonių taikymo projektus pagal Skyriaus kompetenciją.
 • Skaičiuoja PSD įmokų mokėtojams delspinigius už pavėluotai pervestas PSD įmokas.
 • Skyriaus vedėjo pavedimu Skyriaus gautus per Dokumentų valdymo sistemą dokumentus paskirsto specialistams.
 • Įvertina gautus dokumentus bei duomenis informacinėje sistemoje ir priima sprendimus dėl PSD įmokų perskaičiavimo.
 • Tikslina duomenis apie PSD įmokų mokėtojų privalomojo sveikatos draudimo laikotarpius informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Tikrina ir įrašo į informacinę sistemą laikotarpius, kai PSD įmokų mokėtojai PSD įmokų gali nemokėti.
 • Konsultuoja draudėjus ir apdraustuosius pagal šios pareigybės kompetenciją.
 • Kaupia, sistemina ir saugo dokumentų, susijusių su šios pareigybės funkcijų vykdymu, bylas, ruošia jas archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda į Panevėžio skyriaus archyvą.
 • Nagrinėja pareiškimus, skundus ir paklausimus, rengia atsakymų projektus, konsultuoja Skyriaus ir kitus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus darbuotojus pagal pareigybės kompetenciją.
 • Dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos, Skyriaus dokumentų tvarkymo ir apskaitos procedūras.
 • Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jo nesant darbe Skyriaus vedėjui pavedus.
 • Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, Skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Išmanyti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymą, su juo susijusius Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus norminius teisės aktus, reglamentuojančius valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimą ir išieškojimą. Išmanyti Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymą bei Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius valstybinį socialinį draudimą, tiek, kiek jie susiję su šios pareigybės funkcijų vykdymu, gebėti juos taikyti praktiškai.
 • Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.
CVB client

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: