Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Ryšių su visuomene skyriaus vedėjas (PA koeficientas 11,5) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2018 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 4-652

RYŠIŲ SU VISUOMENE SKYRIAUS VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Ryšių su visuomene skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga vadovauti Skyriui, planuoti ir organizuoti Skyriaus darbą ir užtikrinti, kad būtų kokybiškai atliekamos Skyriaus funkcijos.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas bendroje veiklos srityje –viešųjų ryšių.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ūkio ministerijos) veiklą, taip pat visuomenės informavimą, informacijos iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų gavimo tvarką, valstybės tarnybą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbą;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos valdymo pagrindus, politinę sistemą, bendrą politinę ir ekonominę situaciją;
4.4. išmanyti ryšių su visuomene veiklą ir pagrindinius visuomenės informavimo ir organizacijos įvaizdžio kūrimo ir palaikymo principus;
4.5. išmanyti vadybos principus;
4.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
4.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
4.8. turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo ryšių su visuomene patirtį;
4.9. mokėti anglų pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus veiklą, paskirsto Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, užduotis ir nustato jų įvykdymo terminus, teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos ūkio ministrui, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrams, Ūkio ministerijos kancleriui (toliau – Ūkio ministerijos vadovybė) Skyriaus darbo tobulinimo klausimais;
5.2. pagal poreikį rengia Ūkio ministerijos komunikacijos ir įvaizdžio strategijas, Ūkio ministerijos veiklos viešinimo planus, komunikacines kampanijas ir suderinus su Ūkio vadovybe koordinuoja jų įgyvendinimą;
5.3. rengia ir platina informaciją apie Ūkio ministerijos veiklą žiniasklaidai, kitiems viešosios informacijos gavėjams, taip pat informaciją apie 2014–2020 metų Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397, įgyvendinimą;
5.4. tarpininkauja Ūkio ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, žiniasklaidos priemonėse pristatant visuomenei aktualius klausimus apie Ūkio ministerijos kuruojamas sritis;
5.5. prireikus operatyviai reaguoja į žiniasklaidos paklausimus, žiniasklaidoje paskelbtą klaidinančią arba tiesos neatitinkančią informaciją apie Ūkio ministeriją ir jos reguliavimo sritį;
5.6. dalyvauja rengiant, keičiant ir įgyvendinant 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų komunikacijos strategiją, patvirtintą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto 2014 m. gruodžio 11 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-2.1 (2), metinius ir ketvirtinius komunikacijos planus;
5.7. prireikus prižiūri ir koordinuoja biudžetinių įstaigų prie Ūkio ministerijos viešinimo veiklas;
5.8. koordinuoja Ūkio ministerijos spaudos konferencijų ir kitų Ūkio ministerijos viešinimo renginių organizavimą ir jų vadybą;
5.9. koordinuoja parengimą ir redaguoja oficialias Ūkio ministerijos vadovybės sveikinimo kalbas, padėkas, kitus proginius tekstus;
5.10. dalyvauja kuriant ir palaikant bendrą Ūkio ministerijos reprezentacinį stilių, teikia pasiūlymus Ūkio ministerijos vadovybei dėl Ūkio ministerijos atributikos tobulinimo ir pakeitimo, rūpinasi reprezentatyviu Ūkio ministerijos pristatymu ir atstovavimu viešojoje erdvėje;
5.11. koordinuoja vidinę komunikaciją Ūkio ministerijoje ir Ūkio ministerijos kultūrinių ir proginių renginių Ūkio ministerijos administracijos padaliniams įgyvendinimą;
5.12. informuoja Ūkio ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, apie strateginius Lietuvos Respublikos ūkio ministro sprendimus;
5.13. vykdo kitus Ūkio ministerijos vadovybės su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai veiklos tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos ūkio ministrui.
CVB client

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: