Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Ryšių su visuomene skyrius Skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Mažeikiai - Mažeikių rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Ryšių su visuomene skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 14
 • Vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti skyriaus darbą, įgyvendinant Skyriaus nuostatuose nustatytus uždavinius ir vykdant pavestas funkcijas.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias pagrindines funkcijas:
 • organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis, kontroliuoja jų vykdymą, atsako už Skyriaus nuostatuose nustatytų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;
 • įgyvendina Savivaldybės komunikacijos, rinkodaros, tarptautinio bendradarbiavimo strategiją;
 • organizuoja Savivaldybės vadovų spaudos konferencijas;
 • organizuoja informacijos apie savivaldybės veiklą parengimą ir sklaidą;
 • koordinuoja Savivaldybės vidinę ir išorinę komunikaciją;
 • bendradarbiauja su žiniasklaidos atstovais visuomenės informavimo klausimais, analizuoja žiniasklaidos teikiamą viešąją informaciją apie Savivaldybę ir teikia pasiūlymus Savivaldybės vadovams.
 • dalyvauja ir teikia pasiūlymus kuriant miesto ir Savivaldybės įvaizdį visuomenėje;
 • inicijuoja ir koordinuoja miesto akcijų, proginių ir kitų renginių organizavimą, susijusį su Savivaldybės įgyvendinamomis programomis ir iniciatyvomis;
 • dalyvauja Tarybos, Komitetų, darbo grupių, komisijų darbe;
 • rengia bei derina Savivaldybės tarybos sprendimų, Mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais;
 • organizuoja ir koordinuoja Savivaldybės informacinių ir reprezentacinių leidinių bei priemonių rengimą, leidybą, platinimą;
 • organizuoja ir koordinuoja Savivaldybės reprezentacinių suvenyrų ir dovanų užsakymą;
 • koordinuoja Savivaldybės struktūrinių padalinių bendradarbiavimą su užsienio valstybių savivaldybėmis, tarptautinėmis organizacijomis;
 • dalyvauja paruošiamajame darbe sudarant sutartis su užsienio miestais, tarptautinėmis organizacijomis, organizuoja sutarčių parengimą;
 • organizuoja oficialius užsienio svečių priėmimus Savivaldybės vardu ir dalyvauja Mažeikių miesto savivaldybės oficialių delegacijų, vykstančių į užsienį, darbe;
 • organizuoja Savivaldybės delegacijų vykimą į užsienį bei užsienio valstybių oficialių delegacijų bei pareigūnų priėmimą, vykdo protokolines funkcijas;
 • rengia, tikslina viešųjų pirkimų ar mažos vertės prekių, paslaugų pirkimų technines sąlygas ir kitus dokumentus, vykdant pirkimus, susijusius su šiai pareigybei priskirtomis funkcijomis;
 • rengia sutarčių, papildomų susitarimų prie sutarčių projektus, susijusius su šiai pareigybei priskirtomis funkcijomis;
 • kontroliuoja sutarčių, papildomų susitarimų prie sutarčių, Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, susijusių su skyriui priskirtomis funkcijomis, vykdymą;
 • koordinuoja visuomenės nuomonės tyrimus, gyventojų apklausas, viešųjų ryšių akcijas;
 • rūpinasi skyriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimu;
 • vertina Skyriaus darbuotojų tarnybinę veiklą;
 • teikia Administracijos direktoriui siūlymus dėl skyriaus darbo pagerinimo, specialistų skyrimo pareigoms ar atleidimo iš jų, skatinimo, priemokų nustatymo ar nuobaudų skyrimo;.
 • rengia skyriaus nuostatus ir skyriaus specialistų pareigybių aprašymus ir teikia juos tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui;
 • veikia Skyriaus vardu ir atstovauja jam visose institucijose;
 • teikia Skyriaus veiklos metinę ataskaitą Administracijos direktoriui;
 • apibendrina ir rengia Administracijos direktoriaus metinę veiklos ataskaitą;
 • vykdo kitus Administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojų vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas strateginių tikslų įgyvendinimo.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį humanitarinių mokslų studijų srities, filologijos studijų krypties, įgytą vertėjo, mokytojo profesinę kvalifikaciją arba socialinių mokslų studijų srities, komunikacijos ir informacijos studijų krypties įgytą žurnalisto profesinę kvalifikaciją ;
 • turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį komunikacijos, viešųjų ryšių srityse;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus norminius teisės aktus, reglamentuojančius savivaldą, valstybės tarnybą bei viešąjį administravimą;
 • mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo bei Skyriaus veiklą,
 • mokėti sisteminti, apibendrinti bei valdyti informaciją ir rengti išvadas;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei dokumentų rengimo taisykles;
 • turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;
 • mokėti dirbti Microsoft office programiniu paketu.
CVB client

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: